Днес е : Събота, 4 Юли 2020

84.4% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си

Публикация 06 Jan, 2020 / akcent.bg

Спрямо предходната година по този показател е отбелязан ръст от 12.5 процентни пункта

   Резултатите от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2019 г. показват, че 84.4% от домакинствата в област Русе имат достъп до интернет в домовете си при средно 75.1% за страната. Спрямо предходната година по този показател за област Русе е отбелязан ръст от 12.5 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на първо място в страната, изпреварвайки София(столица), в която този относителен дял е 83.0%. За достъп до интернет домакинствата използват мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни оператори и фиксирана кабелна връзка.В Русенска област едва 15.6% от домакинствата нямат достъп до интернет в домовете си. Като цяло за страната по-активно използват глобалната мрежа домакинствата с деца.

   През 2019 г. в област Русе 74.7 % от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично през свободното си време или по време на работа. Спрямо предходната година е регистрирано увеличение на ползвателите с 21.1 процентни пункта. В област Русе жените са малко по-активни при регулярното използване на интернет - техният относителен дял е 75.4%, при 74.0% за мъжете.

   В област Русе 95.8% от хората с висше и 81.5% от хората със средно образование редовно използват интернет. Делът на ползвателите с основно или по-ниско образование е 42.4% от всички лица в тази категория.

   Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет извън дома или работното място е мобилният телефон (вкл. смартфон).

   Данните от изследването за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата през 2019 г. показват, че относителният дял на лицата от областта, използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация и местното самоуправление през последните 12 месеца, е 23.1 % при 25.4 % средно за страната. В сравнение с миналата година се наблюдава нарастване със 7.6%  процентни пункта на използването на този вид услуга в област Русе.

 

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама