До 7-и януари магазини и ресторанти трябва да се регистрират по ДДС

До 7-и януари магазини и ресторанти трябва да се регистрират по ДДС
Публикация   02 Ян, 2020   /     akcent.bg   /     1723

   До 7-и януари барове, ресторанти, сладкарници и магазини за дрехи и обувки ще трябва да се регистрират по ДДС според нови изисквания в Закона за ДДС, които влязоха в сила на 1 януари.

   Досега много заведения и магазини избягваха плащнето на ДДС като използваха проста схема – щом оборотът им доближи 50 000 лв. дейността се прехвърля на друга фирма на същия собственик. А същевременно персоналът, касовите апарати, оборудването в ресторанта и стоката в магазина остават същите. Промените в закона правят невъзможно действието на тази схема. При последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече фирми, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяка следваща фирма се включва оборотът, реализиран в обекта от предишната фирма, гласят новите текстове..

   Законът гласи още, че ако при прехвърляне на дейността в търговски обект от една фирма на друга работата е спряла за повече от един месец, няма да се счита, че се извършва последователна еднородна дейност и оборотът на двете дружества няма да се събира.

   Заявените електронни адреси за кореспонденция вече се считат за електронен адрес за получаване на съобщения от НАП, предвижда друга промяна в закона. Това означава, че при получаване на ревизионен акт или покана за плащане на задължение на електронната поща, документите вече се считат за връчени на фирмата.

   И още едно ново изискване: при онлайн търговия и плащане с банкова кредитна или дебитна карта, вместо касова бележка, на клиена може да се предоставя по електронен път документ за продажбата, който не е издаден от фискално устройство. Съдържанието на този документ, както и редът за издаването му и предоставянето на данни за продажбата към НАП ще бъдат определени с наредба.

    Автоматите на самообслужване, в които са вградени фискални устройства, вече може да показват само на екран данни за извършената продажба, без да отпечатват хартиена касова бележка, гласят още промените.

Р    азширяват се и случаите, при които ДДС ще се плаща при сделка или ремонт на сграда. За нови сгради вече се считат и обособени отделни части от съществуващи сгради в резултат на извършено надстрояване и/или допълващо застрояване, ако тези части могат да бъдат продадени отделно. За нови се считат и сгради, за които направените разходи за реконструкция, обновяване или преустройство са не по-малко от 1/3 от пазарната им цена и не са минали 60 месеца от ремонта. Това означава, че ако такива сгради бъдат продадени, вече трябва да се плати ДДС.

   Данък ще трябва да се плати, и ако сгради са дадени на наемател и той извърши съответните съществени реконструкции или преустройства. Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha