Днес е : Вторник, 4 Август 2020

Енчо Енчев: Ще работя с всички, които имат желание и мотивация за работа

Публикация 30 Nov, 2019 / akcent.bg

Зам. кметът обещава да продължи работа в утвърждаване на емблематични събитие в Културния календар на града

   -   Социалните дейности, също доста сериозен ресор, има ли вече достатъчно яснота какво предстои и трябва да се случва?

   Имам много промени, с които човек трябва да се справя. Истината е, че тази дейност до момента в моята работа не е била предмет, с който да съм се занимавал.  Струваше ми се, че много по-бързо ще се запозная с нормативната база, но видях огромната актуализация на всички Закони, регламентиращи тази дейност. Така че в момента съм все още в период на четене на документи, на наредби и закони.

 В момента има един добър изпълняващ длъжността директор на Дирекция г-жа Катя Петрова, която професионално върши своята работа.

 Тук трябва да кажа, че целият екип на кмета г-н Милков е заявил ясно своето становище, че няма да има чистка в Общината. Кой и дали ще работи в администрацията, зависи от неговата работа и отношението му към работата и към хората. Безусловно, ще търсим резерви качеството на предоставяните социални услуги да се подобри, защото те основно касаят уязвими групи, възрастни хора, хора с увреждания, към които сме в дълг като общество. Но предлагам след седмица или две да проведем специален разговор за социалните услуги, които Общината предоставя.

   -  Каква е ситуацията в общинското здравеопазва…?

   Отдел „Обществено здраве“ е част от дирекция „Здравни и социални дейности“. В ресора са 9 детски ясли с 33 дневни яслени групи, 1 седмична яслена група и 6 яслени групи, разкрити към детски градини с 235 длъжности по щат, също така 81 здравни кабинети със 75 медицински специалисти. В момента се запознаваме с работата в детайли,  с работещите екипи  и предстои обсъждане, с цел подобряване на цялостната организация, и на качеството на предоставяните услуги.

   -   Още в първия си мандат кметът Стоилов обеща да не допуска да се харчат пари за „меки проекти”. Но продължава да стои на преден план фактът, че Русе няма едно събитие с изключение на Мартенски музикални дни, което да привлича публика извън Мартенски музикални дни. Ще работи ли новия кметски екип в посока да се създаде и утвърди един продукт, който да добие национално признание, да привлича туристи, да пълни хотелите?

   Емблемите на нашия град трябва да се защитават и подкрепят.  ММД е емблема на Русе в областта на културата. Но трябва да се отбележи, че тук имаме специфична публика за специфична музика. Това е симфонична музика. Но трябва да се знае и ясно да се каже- естетическият вкус и критерий се формира в ранна детска възраст. Така че в рамките на ММД от две –три години има вече ММД- джуниър. Това е прекрасна възможност децата на Русе от детските градини и от училищата да се запознаят с класическата музика, с оркестрации, с инструменти, както в залите на Доходното здание, така и по учебните заведения.

   -   Друго питам- нормално ли е Русе да няма друго събитие, което да е значимо за града, да е трайно във времето и да е разпознаваемо в страната, а защо не и поне в съседните държави?

   Имаме цял културен календар- Фолклорен събор „Златната гъдулка“, „Всемир на таланти“, кинофестивала „София Филм Фест“, „Грийн рок фест“…  и множество общоградски прояви.

По програма „Култура“ за 2019 г. са одобрени 21 проекта, и по направление „Международни фестивали“ още 3.

   -   Да, и от 1001 събития хората помнят най-много 2-3…

    Ще търсим занапред онова, което да е характерно за Русе, да е свързано с бита,  културата и нашата идентичност, с реката, с желанията и интересите на младите хора.  При планиране на дейностите ще се допитваме до повече хора, а където е необходимо и до обществени съвети. В Младежкия дом има изграден Младежки парламент, съставен от активни средношколци от всички учебни заведения. Ще търсим и тяхното мнение и активно участие в общоградските инициативи.

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама