Днес е : Петък, 21 Февруари 2020

Ръководителите на речните администрации от седем придунавски държави подписаха споразумения за сътрудничество

Публикация 24 Sep, 2019 / akcent.bg

   Изпълнителният директор на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав" инж. Павлин Цонев подписа споразумения за гарантиране предоставянето на информация и услуги в областта на управлението на инфраструктурата на водните пътища.

   На проведения в Будапеща Борд на директорите, дунавските речни администрации от Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България и Румъния сключиха споразумения за сътрудничество и гарантиране на устойчивост на резултатите и услугите, разработени в рамките на проект Danube STREAM.

   Основната област на сътрудничеството е свързана с обмен на информация относно поддържането и управление на инфраструктурата на плавателния път на р. Дунав - батиметрично проучване на речното корито, дейности по поддържане на водния път, маркиране на фарватера с навигационни знаци, предоставяне на динамична информация за състоянието на корабоплавателния път и др.

   Събраната информация, която е от съществено значение за капитаните, ще се публикува на уеб портали. Те са актуализирани и надградени в рамките на проект Danube STREAM (финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав" 2014-2020) и предстоят да бъдат финализирани до края на м. септември 2019 г.

   Нивото на предоставяните данни и услуги е съгласно европейските стандарти и законодателство.

   Освен споразуменията в областта на информационните услуги директорите на речните администрации подписаха и Меморандум за сътрудничество с администрациите на дунавските паркове. Целта на този Меморандум е подобряване на сътрудничеството за постигане на екологосъобразно управление на плавателния път и прилагането на интегрирани мерки за подобряване на корабоплаването и екологичното състояние на река Дунав.  

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама