Днес е : Сряда, 3 Юни 2020

Сметната палата хвали за финансовите резултати и дисциплина Общината за 2018 година

Публикация 19 Sep, 2019 / akcent.bg

Не са допуснати и просрочени задължения в цялата система на Община Русе.

   За поредна година Община Русе утвърждава организация за строга финансова дисциплина, като въведените контроли на приходите и разходите показват балансирано изпълнение на бюджета спрямо планираните разходни норми. Това сочи и докладът на Сметната палата, която оценява с едно от най-високите становища „немодифицирано мнение“ Консолидирания годишен финансов отчет на Община Русе за 2018-та година и приложения към него заверен финансов отчет.

   Бюджетът на Общината към 31.12.2018 г. е 141 195 528 лв. и е изпълнен в размер на 76,74 %, което в сравнение с 2017-а година е с 9 218 644 хил. лв. по-високо. Налице за пореден път са добра събираемост на  планираните собствени приходи, разумно бюджетиране, целесъобразно и ефективно изпълнение на разходната част на бюджета и високо качество на предлаганите услуги, при законосъобразно и ефикасно разходване на средствата.

   Не са допуснати и просрочени задължения в цялата система на Община Русе.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама