Днес е : Четвъртък, 28 Януари 2021

„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе- Обява за работа

Публикация 10 Sep, 2019 / akcent.bg

О Б Я В А  

      За длъжността „автомонтьор” във  „В и К” ООД гр. Русе – 2 броя

     Място на работа – гр. Русе – „В и К” ООД гр. Русе, РМЦ и Автотранспорт

Кратко описание на длъжността: извършва ремонтни и диагностични работи по автомобила.

    Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – средно – специално, техническо.
 2. Стаж по специалността – не по-малко от една година.
 3. Свидетелство за правоуправление на МПС.

   Необходими документи:

 1. Заявление – свободен текст.
 2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации.
 3. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако лицето притежава такива.
 4. Други документи: сертификати за проведени обучения.
 5. Подробна автобиография.
 6. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните органи в Република България.

               Място за подаване на документи:

 1. „В и К” ООД гр. Русе.
 2. Адрес: гр. Русе, ул. Добруджа № 6, Център за административно обслужване.

            Краен срок за подаване на документи – 20.09.2019г.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват други съобщения във връзка с обявата: сайта www.vik-ruse.com и деловодство на „В и К” ООД гр. Русе, ул. Добруджа № 6.

             Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за сведение при подаването им.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама