Днес е : Събота, 23 Януари 2021

Новите изпити след десети клас: подробности за тестовете

Публикация 07 Sep, 2019 / akcent.bg

   За първи път догодина учениците от десети клас, които ще завършват първи етап на средното си образование, ще се явяват на задължително национално външно оценяване по български език и литература и по математика. По желание те ще могат да се явят на изпити по чужд език и информационни технологии. Министерството на образованието и науката публикува модели на четирите теста

    Изпитът по български език и литература ще бъде на 9 юни, а по математика - на 11 юни. Десетокласниците, които досега учат в обединени училища - около 800 деца, ще трябва да кандидатстват в друго училище с резултатите от изпитите. Останалите десетокласници не трябва да кандидатстват.

          По литература - от 8 до 10 клас

   Изпитът по български език и литература, който ще продължи час и половина, ще се състои от 23 задачи, от които 14 с избираем отговор, шест - с кратък свободен отговор и по една, в която трябва да се напише разширен отговор, да се редактира и да се създаде текст. Той обаче няма да е есе, а може да е резюме на научен, медиен или изучаван текст, както и заявление или автобиография.

    Задачите по литература ще бъдат по произведенията, изучавани от осми до десети клас - "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски, "Изворът на Белоногата" на П. Р. Славейков, "Майце си", "Моята молитва", "Хаджи Димитър", "Обесването на Васил Левски" и "Странник" на Христо Ботев, "Левски" и глави от "Под игото" на Иван Вазов, "Бай Ганьо се върна от Европа" на Алеко Константинов, "Cis moll" на П. П. Славейков, "Арменци", "Две хубави очи", "В часа на синята мъгла" на Пейо Яворов, "Да се завърнеш..." на Димчо Дебелянов, "Гераците" на Елин Пелин, "Септември" на Гео Милев, "Зимни вечери" на Христо Смирненски, "Повест" на Атанас Далчев, "Индже" и "Албена" на Йордан Йовков, "Писмо" на Никола Вапцаров, части от "Тютюн" на Димитър Димов, "Дърво без корен" на Николай Хайтов и "Нежната спирала" на Йордан Радичков. Сред задачите са да се посочи автор на творбата, както и жанр и герой.

        Примерни задачи

На кой ред е посочен синоним на фразеологичното словосъчетание минавам през сито и през решето?
А) минавам сух между капките
Б) минавам през задната врата
В) минавам през иглени уши
Г) минавам на втори план

Творбата на Гео Милев "Септември" е създадена през периода:
А) на Възраждането
Б) от Освобождението до Първата световна война
В) между двете световни войни
Г) след Втората световна война

Препишете изречението, като преобразувате глаголната форма в страдателен залог.
Млади архитекти проектираха новата сграда.

        Тест по български език и литература

Напишете теза в 4-5 изречения по следната тема за есе по морален проблем.
(интерпретиран в творбата на П. Р. Славейков "Изворът на Белоногата"):
Изборът да отстояваш волята си.

Напишете теза в 4-5 изречения по следната тема за есе по граждански проблем.
Българската национална идентичност в глобалния свят.

Напишете заявление, като:
‒ го оформите графично и структурно;
‒ спазите книжовноезиковите норми;
‒ използвате следните данни:

Адресат: Иван Иванов – директор на 111. СУ
Адресант: Димитър Димитров – ученик в Х клас
Цел: явяване на изпит за промяна на оценката по учебния предмет физика и астрономия
Дата: настояща

              Другите изпити

    Изпитът по математика ще се състои от 17 задачи, за които учениците ще имат час и половина. Петнадесет от тях ще бъдат с избираем отговор, а две - със свободен. Тестът включва материала от осми до десети клас, като сред примерните задачи са задачи със синус и такива с няколко неизвестни.

   Задачите на изпитът по чужд език ще зависят от нивото, за което се явява ученика - А1, А2 и B1. Те ще включват слушане, четене, писане и говорене.

   Изпитът по информационни технологии включва текст, който трябва да бъде решен за 30 минути, както и практическа задача за един час.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама