Днес е : Сряда, 31 Май 2023

Въвеждат видеонаблюдение в данъчните складове с горива и алкохол

Публикация 04 Sep, 2019 / akcent.bg

   Министерският съвет одобри изменения в Закона за акцизите и данъчните складове, с който се въвежда задължително видеонаблюдение в данъчните складове за горива, както и в тези за производство и съхранение на алкохол.

   Законопроектът ще бъде внесен в Народното събрание.

   Според предложенията видеокамерите следва да бъдат монтирани на всички места, през които в обектите влизат или ги напускат транспортни средства, както и да имат възможност за разпознаване на номера за идентификация на транспортните средства.

   Целта е да се осигури дистанционно наблюдение от контролните органи на процесите по въвеждане и извеждане на тази група акцизни стоки от данъчните складове, като се сведе до минимум възможността за неправомерно извеждане на акцизни стоки, посочват от правителствената пресслужба.

   Освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) се задължават да използват автоматизирана система за отчетност. Когато в обектите на ОАКП се използват енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление, се въвежда задължение за ОАКП да използват средства за измерване и контрол и автоматизираните им системи за отчетност да позволяват извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават или използват в обекта, както и суровините, материалите, произведените или складираните стоки.

   В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), с които се разширява обхватът на услуги, при които фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ, и услугите се регистрират и отчитат чрез фискални устройства, вградени в автоматите на самообслужване. Предложението обхваща всички услуги, които се предоставят от автомати на самообслужване с електрическо захранване, като изрично се изключва предоставянето на услуги по обмяна на валута чрез автомат за обмяна на валута.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама