Днес е : Събота, 6 Юни 2020

Близо 930 хил. лева приходи от нощувки в Русенско през май

Публикация 19 Jul, 2019 / akcent.bg

Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 29.0%

   През май 2019 г. на територията на област Русе са функционирали 53 места за настаняване с общ капацитет 2 015 легла, от които 22 хотели с 1 054 легла. 

   Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през май 2019 г., е 17 387, като от тях 12 030 са от български граждани, а 5 357 - от чужденци. Спрямо май 2018 г. нощувките бележат увеличение с 5.7%, като при гостите от страната увеличението е с 16.2%, а при чуждестранните туристи се наблюдава намаление с 12.2%.

   През май 2019 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 66.8% от всички нощувки на български граждани и 34.7% от тези на чужденци. 

   Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през петия месец на 2019 г. е 30.8% и в сравнение с май 2018 г. намалява с 6.3 процентни пункта. През май 2019 г. с най-голям дял (58.2%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2018 г. този дял се увеличава с 12.8 процентни пункта.

   Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния - 707, следвани от граждани на Германия - 557 и Франция - 264 нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Турция - 309, които са реализирали средно по 1.6 нощувки.  Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през май 2019 г. са 11 157 и в сравнение със същия месец на предходната година нарастват с 14.2%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 31.4%.

   Средният брой нощувки през май е 1.6, като равнището на показателя при българските граждани също е 1.6, а при гостите от чужбина е 1.5 нощувки. Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 29.0% и увеличава  нивото си от петия месец на 2018 г. (27.6%) с 1.4 процентни пункта. Общата заетост на леглата е по-висока от регистрираната средна за страната, която през май 2019 г. е 21.3%.

   През май 2019 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 926.9 хил. лв., като 571.8 хил. лв. (61.7%) са от български граждани, а 355.1 хил. лв. (38.3%) - от чужденци.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама