Днес е : Понеделник, 27 Март 2023

Държавни зрелостни изпити 2019, област Русе

Публикация 12 Jul, 2019 / akcent.bg

                                                                              ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

     Резултати от ДЗИ по БЕЛ  област Русе - 2019 г.

•БРОЙ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ РУСЕ – 30
•БРОЙ ЯВИЛИ СЕ УЧЕНИЦИ – 1453
•НЕИЗДЪРЖАЛИ – 86 УЧЕНИЦИ
•ПЪЛНО ШЕСТ– 3 ОЦЕНКИ
•ПРОВЕРКА – ОТ НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ, В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
 

Година

Резултати за страната

Резултати за областта

2009

4,41

4,31

2010

4,29

4,31

2011

4,48

4,43

2012

4,18

4,12

2013

4,26

4,27

2014

4,28

4,20

2015

 

4,21

2016

4,17

4,19

2017

4,13

4,17

2018

4,24

4,30

2019

4,13

4,06 

                             РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РЕГИОНИ

       Постигнат е 6-ти резултат в страната  на държавните зрелостни изпити БЕЛ

    8 училища от областта са  с успех над средния за страната (през 2018 г. – 11 училища)

    В 22 училища  резултатът на НВО е по-нисък от средния за страната (през 2018 г. – в 19 училища)

       ТЕНДЕНЦИИ – РАСТЕЖ

 

    ИЗВОДИ И ТЕНДЕНЦИИ

  • Средният успех за областта е съизмерим с този за страната. Област Русе е на 6-то място в страната по резултати от ДЗИ по БЕЛ.
  • Запазва се тенденцията най-високи резултати да постигат учениците от профилирани гимназии и профилирани паралелки в средни училища и гимназии.

Брой явили се на II ДЗИ по общообразователни учебни предмети

 

Пълна шестица по предмети

Резултати по предмети в две последователни години