Днес е : Понеделник, 24 Февруари 2020

Обществено обсъждане на Общинска транспортна схема

Публикация 21 Jun, 2019 / akcent.bg

    Община Русе уведомява обществеността и заинтересованите лица за организиране на обществено обсъждане във връзка с изготвянето на актуализация на Общинска транспортна схема за превоз на пътници, обслужваща градските линии и тези до близките населени места на Община Русе.

   Във връзка с процеса на актуализация на общинската транспортна схема до момента е извършено следното:

Дейност 1: Събиране и анализ на базова информация за текущото състояние.

Дейност 2: Изготвяне на актуализирана транспортна схема на Община Русе.

   В изпълнение на финалната Дейност 3: Организиране и провеждане на дискусии със заинтересованите страни (вкл. действащите транспортни оператори) и публично обсъждане на предложението за актуализация на транспортната схема на Община Русе се организира обществено обсъждане на вариантите за актуализация на общинската транспортна схема.

   Целта на общественото обсъждане е всички участници да изразят своето мнение относно  предложената нова транспортна схема на Община Русе. Получените от участниците коментари и препоръки ще бъдат анализирани и взети под внимание при изготвянето на финалния вариант за актуализация на общинската транспортна схема, който предстои да бъде представен за приемане и утвърждаване от Общински съвет Русе.

    Общественото обсъждане ще се проведе на 26 юни 2019 г. от 18:00 ч. в Пленарна зала, в сградата на Община Русе.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама