Днес е : Събота, 6 Юни 2020

Историческо дъно от резултатите на матурата по БЕЛ

Публикация 14 Jun, 2019 / akcent.bg

С най-високи резултати са зрелостниците от София, Варна, Пловдив и Смолян

    Средната оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) в 12-и клас през тази година е добър 4,06, а на втория държавен зрелостен изпит средната оценка от различните предмети е добър 4,67. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова при представянето на резултатите от матурите по БЕЛ и по 13 предмета по избор на учениците от втората задължителна матура.

    През 2017 г. средната оценка на матурата по БЕЛ е била 4,13, а през 2018 г. - 4,24.

   На 21 май се състоя държавният зрелостен изпит по БЕЛ, на който са се явили 49 341 зрелостници. Вторият задължителен държавен изпит по 13 предмета на 23 май са положили 39 338 зрелостници, а 432-ма зрелостници са участвали в матурите по желание.

   "И през тази година най-висок брой точки има по предметите, по които зрелостниците са най-малко - немски, френски и испански език, химия и опазване на околната среда, а най-ниски са резултатите при най-масовите предмети - география и икономика, биология и здравно осигуряване, и философския цикъл", обясни Михайлова.

   Тя отбеляза, че има и изключения, като по история и цивилизация има сравнително нисък брой точки, и обратното - по английски език - сравнително висок резултат.  Това беше вторият държавен зрелостен изпит с най-много зрелостници - над 14 000.

   Грешките на зрелостниците

   Традиционно задачите по БЕЛ за слято и полуслято писане и разпознаването на цитат в художествен текст се оказват трудни за зрелостниците, сочи анализът на МОН. Експертите на министерството подчертаха и честите грешки, свързани с разпознаване на термини и чужди думи като "хронометър" например.

   Изключително важно, че все по-голям е процентът на зрелостниците, които създават текст на държавния зрелостен изпит по БЕЛ, но има и ученици, които само преписват текста за есето или за интерпретативното съчинение към 41-ва задача, посочи Таня Михайлова.

   Анализът показва, че повече ученици пишат аргументативен текст, но двойно се е увеличил процентът на учениците, които преписват творбата, вместо да създадат есе или интерпретативно съченение към 41-ва задача.

   Намалява и броят на зрелостниците, които се справят със задачата да направят резюме на държавния зрелостен изпит по български език и литература.

   Повече ученици пишат аргументативен текст. Двойно се е увеличил процентът на учениците, които преписват творбата, вместо да създадат аргументативен текст по художественото произведение. Намалява и броят на зрелостниците, които се справят със задачата да направят резюме на държавния зрелостен изпит по български език и литература.

   Намаляват и зрелостниците, които се справят с написването на резюме и този въпрос ще бъде обсъден на годишните съвещания с експертите, каза Таня Михайлова.

     17 пълни шестици, с 0 точки има 29 ученици

  През тази година със 100 точки са 226 зрелостници, а през 2018 г. са били 215. През миналата година четирима зрелостници са имали 0 точки, а сега 29 ученици са с 0 точки. Сега с по две пълни шестици /6,00/ са 17 зрелостници, а през миналата година са били 59.

   С по две отлични оценки /6,00/ през 2019 г. са 3065 зрелостници, а през 2018 г. са били - 5178. С по две слаби оценки през 2019 г. са 973-ма зрелостници, а през миналата година са били 1778. И през 2018 и през 2019 г. няма ученици със 100 точки и на двете матури, но пък сега има един ученик с 0 точки и на двата изпита. С поне една слаба оценка през 2019 г. са 5939 зрелостници, а през 2018 г. - 4496. През миналата година отличните оценки по БЕЛ са били 6474, а сега са 5062. През 2018 г. отличните оценки на втората матура са били 13 380, а сега са 6677. През миналата година слабите оценки по БЕЛ са били 3025, а сега са 4302. На втората матура през 2018 г. слабите оценки са били 2228, а сега - 2590.

      Топ училищата по успех

Резултатите по региони показват, че с най-високи резултати са зрелостниците от София, Варна, Пловдив и Смолян, а на последните места са учениците от Разград, Ямбол, Силистра и Кърджали, сочат данните на МОН.

    И през тази година с най-висок среден успех на държавния зрелостен изпит по български език и литература /БЕЛ/ в 12-и клас са зрелостниците от 91-ва Немска езикова гимназия в София - 5,64. Това каза при представянето на резултатите от матурите Евгения Костадинова - директор на дирекцията "Съдържание на предучилищното и училищното образование" в Министерството на образованието и науката.

   На второ място на матурата по БЕЛ е 73-то Средно училище "Владислав Граматик" от София, като неговите зрелостници са със среден успех 5,60.

    На трето място е 164-та Испанска езикова гимназия в София, със среден успех по БЕЛ 5,54. През миналата година училището беше на второ място.

   На втората матура по 13 предмета по избор на зрелостниците на първо място е Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски", със среден успех 5,76. На второ място е Първа частна математическа гимназия с успех 5,67, а на трето място е Средното училище "Христо Ботев" в село Чепинци, област Смолян. Това училище се появява за първи път в класацията, каза Костадинова и уточни, че в него е имало 26-ма зрелостници, като по-голямата част от тях са се явили на втората матура по биология и здравно образование. От 2008 г. това училище има високи резултати по биология и здравно образование, а сегашният му успех се дължи на добрата работа на учителката Даниела Куцева, която е с 23-годишен педагогически стаж, обясни заместник-министър Таня Михайлова. Тя добави, че учителката е направила две пробни матури по биология със зрелостниците от училището.

   На матурата по БЕЛ през тази година при задачите от правописната норма най-висок е процентът на постижимост при правописа на думи с променливо "я", както и на думи, съдържащи "о" или "у", "и" или "й", "ър" или "ръ", каза експертът по български език от МОН Александър Трингов. Той добави, че най-ниски са резултатите, традиционно, при задачата за слято, полуслято и разделно писане на думи. През тази година, откакто се организират матурите, задачите, които проверяват овладяването на пунктуационната норма, са с нисък процент на постижимост, съобщи Трингов. Той каза, че зрелостниците са се затруднили при разпознаването на цитати от художествен текст и при свързването на герои с определена художествена творба. Има и зрелостниците, които не са разпознали, че "хронометър" е чужда дума, съобщи Трингов.

   Той информира, че при 41-ата задача за създаването на аргументативен текст върху разказа "Косачи" от Елин Пелин - 47 процента от зрелостниците са писали есе, 32 процента са създали интерпретативно съчинение, 15 процента са предали празен лист, а 6 процента от зрелостниците са преписали само художествения текст, върху който е трябвало да работят. През миналата година 3 процента от зрелостниците бяха преписали стихотворението "Вяра" от Никола Вапцаров, но без да напишат съчинение или есе, припомни Трингов.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама