Днес е : Вторник, 19 Януари 2021

Система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух заработи в Русе

Публикация 01 Jun, 2019 / akcent.bg

   Община Русе създаде система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, като изгради затворена система, която комуникира със сървърите на Министерство на околната среда и водите и  визуализира данните в реално време от измервателната станция на територията на град Русе.

   Информация относно състоянието на атмосферния въздух и метеорологичните параметри на територията на Община Русе ще се оповестяват ежедневно чрез изградената система и уеб базиран информационен портал за мониторинг на околна среда. Данните за състоянието на атмосферния въздух ще постъпват в реално време в националната база данни в Изпълнителната агенция по околна среда и на интернет страницата  на  Община Русе.

    Информацията ще бъде достъпна и чрез електронни информационни табла, разположени пред сградата на общинска администрация на площад „Свобода“ №6 и пред сградата на Дирекция „Местни данъци и такси“ на ул. „Котовск“ №1.

   На електронните информационни табла ще се визуализира информация за всеки отделен показател на качеството на атмосферния въздух - характеристика, източници и пределно допустими концентрации, след което ще се показва графика с количеството измерени емисии.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама