Четвъртък, 29 Февруари 2024

Област Русе се топи- отрицателен естествен прираст, по-висока миграция

Област Русе се топи- отрицателен естествен прираст, по-висока миграция
Публикация   21:41     10 Май, 2019 /     akcent.bg   /     787

            Естествен прираст на населението на област Русе за 2018 г. /НСИ/

     Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. В ретроспективен план за доста дълъг период от време демографското развитие на област Русе се характеризира с отрицателен естествен прираст. В резултат на него  през 2018 г. населението на областта намалява с 2 149 лица. Броят на мъжете намалява с 1175, а на жените - с 974.

         Намалението на населението, изразено чрез коефициента на естествен прираст, за
2018 г. е минус 9.7‰ при минус 8.9‰ за предходната година.

                  Брачност

    През 2018 г. броят на сключените бракове в област Русе е 870, или с 27 по-малко от предходната година. В градовете на областта са регистрирани 665 юридически брака, или близо 3/4 от всички бракове през годината (фиг. 3)

      Коефициентът на брачност за област Русе през 2018 г. е 4.0 и се запазва спрямо 2017 година. Брачността в градовете е 3.9‰, а в селата - 4.2‰. За страната общият коефициент на брачност е 4.1‰, като в градовете е 4.2‰, а в селата – 4.0‰.

             Бракоразводност

    През цялата 2018 г. в област Русе са прекратени общо 387 юридически брака при 371 за предходната година. В градовете разводите са 316, а в селата - 71 (фиг. 4).

   За 2018 г. коефициентът на бракоразводност за област Русе е 1.8 и незначително нараства спрямо предходната година. Бракоразводността в градовете е 1.8‰, а тази в селата е 1.5‰.

              Механично движение на населението

    През 2018 г. в резултат на вътрешната и външната миграция населението на област Русе бележи намаление с 631 лица.

   Вътрешнообластната миграция обхваща 1390 лица, т.е. тези лица са променили обичайното си местоживеене в рамките на годината между населените места на територията на областта, като очаквано най-интензивен миграционният поток е към община Русе.  

   През годината общо 578 лица са се заселили от чужбина в общините на област Русе, като най-голям е броят на завърналите се от Турция – 115 души и Испания – 84 . Общият брой на изселените от област Русе към други държави е 1164, като най-голям е броят на заминалите за Германия – 398 (34.2 %) и Великобритания – 174 души.   

                                                              Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha