Днес е : Събота, 5 Декември 2020

30 млн. лева за работодатели за обучение на служители и безработни по процедура "Умения"

Публикация 03 Apr, 2019 / akcent.bg

   Работодателите имат възможност да провеждат обучения на служителите си по процедурата  „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. По схемата могат да кандидатстват физически или юридически лица, които извършват стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма. Предвидените дейности са специфични обучения за конкретно работно място, обучения за повишаване на професионалната квалификация и за ключови компетентности.

      За малки и микропредприятия процедурата покрива 70% от общата стойност на допустимите разходи по проекта и предвижда съответно 30% съфинансиране. При средните изискването е 40% съфинансиране, а при големите фирми делът е равен – 50%. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един кандидат е 15 000 лева, а максималният - 3 911 660 лева.

„Вярвам, че с облекчената процедура на кандидатстване, опростения начин на отчитане на разходите и информационните дни, които провеждаме в различни градове, с възможност за задаване на въпроси, ще помогнем на кандидатите при подготовката на проектите си“, каза Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика.

   Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 май 2019 г., 17:30 ч. по електронен път с Квалифициран електронен подпис в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg. Операция „Умения“ е актуална процедура, отворена за кандидатстване за  потенциалните бенефициенти - работодатели, която се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Общият размер на бюджета е 30 млн. лева. Повече за операцията и Условията за кандидатстване може да намерите на: http://esf.bg/umenia/.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама