Понеделник, 2 Октомври 2023

Българските работодатели очакват умерен климат на наемане на служители през второто тримесечие на 2019 г.

Българските работодатели очакват умерен климат на наемане на служители през второто тримесечие на 2019 г.
Публикация   14:01     12 Март, 2019 /     akcent.bg   /     1434

   Българските работодатели предвиждат добро темпо на наемане на служители в периода април-юни, като работодателите от сектор „Производство“ отчитат най-силните перспективи за работа според последното Обзорно изследване на ManpowerGroup за заетостта. Коригирана спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта[1] от 8% остава без промяна в сравнение с предишното тримесечие и отбелязва спад от три процентни пункта спрямо същия период на миналата година.

   Изследването, което включва 622 работодатели от пет региона в България, разкрива, че 14 процента планират да увеличат нивата на заетост през второто тримесечие на 2019 г., докато четири процента ще ги намалят. 77 процента от анкетираните работодатели предвиждат нивата на заетост да останат същите, а пет процента на са сигурни какви са намеренията им за наемане на служители през тримесечието.

   „Като цяло нивата на заетост в България на отбелязват голяма промяна, така че търсещите работа могат да очакват темпото на наемане да остане стабилно през следващите месеци. Наблюденията ни показват, че увеличенията в някои сектори се балансират от спадове в други. В допълнение най-много работни места ще бъдат отворени в големите компании, като 17 процента от работодателите, които интервюирахме от тези организации, споделят, че планират да увеличат заетостта през второто тримесечие“, каза Александър Хангимана, управляващ директор на ManpowerGroup Балкани. „Въпреки това критичното търсене на кандидати с умения ще продължи да е предизвикателство за работодателите. То ще ги накара да продължат да надграждат уменията на своите служители, както и да създадат общности от таланти извън организациите си, като включат служители за почасова заетост, по временни проекти и фрийлансъри, които да допълнят работната им сила.“

   Работодателите в седем от 10-те индустриални сектора, включени в изследването, очакват да увеличат нивата на заетост през второто тримесечие на 2019 г. Секторите „Производство“ и „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ предвиждат най-силните пазари на труда, като работодателите от тях отчитат нетни прогнози за заетостта от съответно +15% и +14%. Работодателите от сектор „Строителство“ също очакват увеличение на работната сила с прогноза от +10%, докато прогнозата за сектор „Транспорт, складове и комуникации“ е +9%. В същото време работодателите от три сектора планират да намалят заетостта и най-вече в сектор „Минно дело“, където прогнозата е -4%.
   В сравнение с предишното тримесечие перспективите за наемане отслабват в шест от 10-те индустриални сектора. Значително намаление от 9 процентни пункта е отчетено в секторите „Земеделие, лов, горско стопанство и риболов“ и „Строителство“. Работодателите от сектор „Търговия на едро и дребно“ отчитат спад от 8 процентни пункта, докато прогнозата на сектор „Минно дело“ е по-слаба с 6 процентни пункта. В същото време плановете за наемане се засилват в два сектора, като се увеличават със съответно 5 и 4 процентни пункта в сектор „Производство“ и „Транспорт, складове и комуникации“.

 

 

 

 

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА

Q2_18

 Q1_19

Q2_19

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ

+11%

+8%

+8%

ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ

+14%

+7%

-2%

СТРОИТЕЛСТВО

+20%

+19%

+10%

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА

+4%

+6%

+6%

ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ

+11%

+14%

+14%

ПРОИЗВОДСТВО

+15%

+10%

+15%

МИННО ДЕЛО

+8%

+2%

-4%

ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР

+5%

+1%

-2%

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

+5%

+3%

+2%

ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ

+11%

+5%

+9%

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО

+11%

+13%

+5%

 

   Всички пет региона предвиждат увеличение на работната сила през следващото тримесечие. Най-силни пазари на труда се очакват във Варна и Бургас с нетни прогнози за заетостта от съответно +8% и +7%. Русе и София отчитат скромно увеличение на служителите с прогнози от +5%, докато пазарът на труда в Пловдив се очаква да се забави с прогноза от +1%. В сравнение с предишното тримесечие перспективите за наемане значително отслабват в Пловдив с 11 процентни пункта. Прогнозата за София регистрира намаление от 4 процентни пункта, но плановете за наемане остават сравнително стабилни в Бургас и Варна. Работодателите от Русе не отчитат промяна на тримесечна база.

 

 

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА

Q2_18

Q1_19

Q2_19

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ

+11%

+8%

+8%

БУРГАС

+9%

+6%

+7%

ПЛОВДИВ

+8%

+12%

+1%

РУСЕ

+12%

+5%

+5%

СОФИЯ

+10%

+9%

+5%

ВАРНА

+13%

+9%

+8%

 

   Големите компании продължават да имат най-силни очаквания за наемане на служители с нетна прогноза за заетостта от +17%, докато работодателите от средно големите организации отчитат значителен спад от 10 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие. Прогнозите на работодателите от микропредприятията и малките компании също отслабват, като намаляват със съответно 7 и 4 процентни пункта.

 

[1] Нетната прогноза за заетостта се получава, като от процента на работодателите, които очакват увеличение на общия брой заети лица, се извади процентът на работодателите, които предвиждат намаляване на заетостта.

Тагове : работодатели ,


Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha