Днес е : Вторник, 25 Февруари 2020

39 проекта кандидатстват за финансиране от фондация „РУСЕ – град на свободния дух“ по програма "Знание и разтеж" 2019

Публикация 08 Mar, 2019 / akcent.bg

Инициативите търсят финансова подкрепа в размер на 232 707,77 лв.

    На 7-ми март изтече крайният срок на конкурса за проекти „Знание и растеж“ за 2019 година на Фондация „Русе – град на свободни дух“, който се провежда с подкрепата на Фондация „Еконт“. Във фондацията  постъпиха общо 39 проекта на обща стойност 407 756,50 лв.   

    Исканата от Фондация „Русе – град на свободния дух“ сума е в размер на 232 707,77 лв.

   В конкурса участват 27 кандидати. Сред тях са Русенски университет „Ангел Кънчев“, местни училища, училищни настоятелства, читалища, както и неправителствени организации от Русе, София, Варна и Своге.

Съгласно предварително обявения регламент предстои проектните идеи да преминат през два етапа на оценка – административно съответствие и допустимост и оценка по същество. Във втория етап ще се следи изпълнението на критериите:

 • Проектът да има връзка с приоритетния фокус
 • Проектът да показва ясно с какво и как ще е полезен на хората
 • Проектът да е с ясно измерими цели
 • Проектът да създава условия за развитие на човешкия потенциал
 • Проектът да има практическа приложимост и обществено значими резултати
 • Проектът да обединява различни институции и организации в постигането на обща цел
 • Проектът да не предвижда дейности, които получават финансова подкрепа от общината и държавата
 • Проектът да има подробен и реалистичен план-график на дейностите за изпълнение на проекта
 • Проектът да има реалистичен бюджет и пълен набор от необходими документи
 • Проектът да предвижда собствен финансов принос от страна на кандидатстващата организация
 • Проектът да предоставя възможности за продължение (устойчивост на проекта)

С приоритет ще бъдат разглеждани проекти, които:

- обединяват повече от три институции или организации, активно участващи в реализирането на проекта;

 - предлагат над 50 % собствен финансов принос; - дават възможност за достъп до знания и развиване на умения на възможно най-много хора;

               Комисията, която ще оценява проектните идеи, е в състав:

Д-р Страхил Карапчански – Председател на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“

Ирена Петрова – член на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“

Мария Георгиева - член на УС на Фондация „Русе – град на свободния дух“

Елена Минкова – Изпълнителен директор на Фондация „Русе – град на свободния дух“

    Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 22 март 2019 година на сайта на Фондация „Русе – град на свободния дух“

 www.free-spirit-city.eu

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама