Вторник, 26 Септември 2023

Брюксел дава €10 млн. да изхвърлим печките

Брюксел дава €10 млн. да изхвърлим печките
Публикация   16:54     15 Фев, 2019 /     akcent.bg   /     1974

София, Русе и още четири града в страната вземат парите. Общините ще изберат с търгове изпълнителите, които ще доставят и монтират новите отоплителни системи

   Европейската комисия одобри финансирането за проект с мерки за подобряването на качеството на въздуха в България и ще отпусне 10 млн. евро от европейския бюджет за него.

   Процедурата е насочена най-вече към мерки за намаляване на фините прахови частици от битово отопление и ще се изпълняват в 6 града - София, Бургас, Русе, Стара Загора, Монтана и Велико Търново, в които живеят 1/3 от българите.

Общата стойност на проекта е 16,7 млн. евро - 10 млн. от бюджета на европейската програма LIFE и €6,7 млн. национално съфинансиране.

   До края на 2023 г. с помощта на проекта в частни жилища ще се подменят инсталациите за отопление на твърдо гориво с по-екологични - на газ, ток и пелети, а където е възможно, сградите ще бъдат свързани с топлофикационната система или газоразпределителната мрежа.

   Общините ще изберат с търгове изпълнителите, които ще доставят и монтират новите отоплителни системи и впоследствие ще контролират дали собствениците им ги използват.

   От проекта става ясно, че всяка от 6-те общини ще сключва договор с всеки краен получател за подмяната, като собствеността на новите отоплителни устройства е на гражданите.

   В обосновката на проекта се казва, че замърсяването на въздуха с фини прахови частици, по-малки от 10 микрона (ФПЧ10), е най-големият национален проблем за качеството на въздуха.

   В районите, където се осъществява мониторинг, 88,7% от населението или 3,5 милиона души са изложени на прекомерни нива на ПЧ10, което е значително повече от средните европейски нива от 16-42%.

   Почти 18% от българите са изложени и на дори по-малки частици (PM2.5) на нива, които надвишават нормите. Около 75% от населението диша пари от бензо(а)пирен в сравнение с 20-25% за ЕС. Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha