Днес е : Неделя, 19 Януари 2020

Приемът на ученици за Русе ще стане в 58 паралелки, от които 23 за профилирано обучение и 35 за професионално

Публикация 13 Feb, 2019 / akcent.bg

Дуалното обучение ще бъде приложимо към общо 12 специалности на територията на областта. Нови специалности.

   Все по-ясно се усеща присъствието на фирмите от Русе и региона в средното образование както при неговото планиране, така и при осигуряването на възможности за провеждане на ученически практики. Това стана ясно на проведеното днес в Областна администрация Русе заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, което беше водено от заместник областния управител Валентин Колев, който е неин председател.

   Фокусът на срещата беше поставен върху обсъждането и съгласуването на обобщеното предложение за държавен план-прием за учебната 2019/2020 година в VIII клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища в област Русе.

    По време на заседанието стана ясно, че приемът за Русе се предвижда да се осъществи в 58 паралелки, от които 23 за профилирано обучение и 35 за професионално, а за областта съответно ще бъдат 28 и 43.

   Съществен интерес предизвика и това, че за първи път в предложението за държавен план-прием са включени нови професии и специалности, като полиграфия, която ще се преподава в ПГДВА „Йосиф Вондрак“, като тя е защитена и ще се предлага в дуална система на обучение. Нови са и промишлена естетика и дизайн, която е с очакван недостиг и защитената металообработващи машини. Прием и по двете специалности ще бъде осъществяван в ПГПТ „Атанас. Ц. Буров“. За първи път учениците след 7-ми клас ще могат да се обучават и по икономическа информатика в ПГИУ „Елиас Канети“.

   Видно е, че част от специалностите, които са защитени или такива с неочакван недостиг се предлагат в дуална форма на обучение, като на практика по този начин на учениците се осигурява достъп до реална работна среда.

   Общият брой на защитените специалности и на тези с очакван недостиг е 20, като в защитени специалности се очаква да се обучават общо 208 ученици в 8 паралелки, а в специалности с очакван недостиг 234 ученици в 9 паралелки. Дуалното обучение ще бъде приложимо към общо 12 специалности на територията на областта.

   Промяна се прави и при приема в 5-ти клас, като вместо досегашната 1 паралелка в МГ „Баба Тонка“ учениците след 4-ти клас, чиито очакван брой е 52-ма, ще могат да кандидатстват вече в 2 паралелки.

   В края на заседанието  Колев заяви, че предложеният план-прием е в резултат на проведения диалог между всички страни и в него са отчетени изискванията на закона за защитени специалности, такива с очакван недостиг и специалности в дуална форма на обучение.

Коментари

Реклама

Реклама