Днес е : Четвъртък, 22 Октомври 2020

Брутният външен дълг достигна 33,797 млрд. евро

Публикация 29 Jan, 2019 / akcent.bg

   Брутният външен дълг на страната в края на ноември 2018 г. е 33,797 млрд. евро, съобщава Българската народна банка. На годишна база дългът нараства с 601,8 млн. евро (1,8 на сто).

   В края на ноември 2018 г. дългосрочните задължения са в размер на 25,432 млрд. евро, или 75,2 на сто от брутния дългове на държавата. Дългосрочният дълг намалява на годишна база със 142,3 млн. евро (0,6 на сто), отчита БНБ.

   Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на ноември 2018 г. е 5,624 млрд. евро. Външните задължения на сектора се понижават на годишна база със 134,3 млн. евро (2,3 на сто).

   За първите 11 месеца на миналата година полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 4,909 млрд. евро. От тях 319,3 млн. евро, или 6,5 на сто от общия размер са за сектор Държавно управление, 1,071 млрд. евро, или 21,8 на сто за сектор Банки, 1,657 млрд. евро, или 33,8 на сто за Други сектори, а 1,862 млрд. евро, или 37,9 на сто са вътрешнофирмено кредитиране.

   През януари - ноември 2018 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са в размер на 4,943 млн. евро при

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама