Днес е : Събота, 5 Декември 2020

700 000 лева приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе през ноември

Публикация 19 Jan, 2019 / akcent.bg

С 10 на сто повече са нощувките спрямо ноември 2017 г.

  През ноември 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 47 места за настаняване с общ капацитет 1 942 легла, от които 19 хотели с 1 030 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2018 г., е 14 429, като от тях 11 074 са от български граждани, а 3 355 - от чужденци. Спрямо ноември 2017 г. нощувките бележат увеличение с 8.2%, като при гостите от страната увеличението е с 21.1%, докато при чуждестранните туристи се наблюдава намаление с 19.9%. През ноември 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 57.9% от всички нощувки на български граждани и 19.1% от тези на чужденци.

   Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през единадесетия месец на 2018 г. е 23.3% и в сравнение с ноември 2017 г. намалява с 8.1 процентни пункта.

  През ноември 2018 г. с най-голям дял (58.7%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2017 г. този дял се увеличава с 12.6 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния - 584, следвани от граждани на Германия - 290 и Италия - 250 нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Турция - 211, които са реализирали средно по 1.7 нощувки.

  Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през ноември 2018 г. са 8 453 и в сравнение със същия месец на предходната година нарастват с 10.0%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 21.2%. Средният брой нощувки през ноември е 1.7, като равнището на показателя при българските граждани също е 1.7, а при гостите от чужбина е 1.9 нощувки.

   Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 25.4% и намалява  нивото си от единадесетия месец на 2017 г. (27.8%) с 2.4 процентни пункта. Общата заетост на леглата е по-висока от регистрираната средна за страната, която през ноември 2018 г. е 21.4%.

   През ноември 2018 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 703.4 хил. лв., като 494.2 хил. лв. (70.3%) са от български граждани, а 209.2 хил. лв. (29.7%) - от чужденци.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама