Днес е : Неделя, 5 Февруари 2023

Станко Станков: Служителите ни са най-ценния актив на дружеството, с които гледаме в бъдещето

Публикация 27 Dec, 2018 / Булмаркет, Станков, кадри

  С управителя на Булмаркет ДМ Станко Станков разговаря Румен Николаев

  Роден е на 18.01.1961 година в град Балчик. Завършва ВИНС Варна, специалност „Счетоводство и контрол“. Работи като икономист, главен счетоводител, началник финансов отдел в Община Балчик. Бил е кмет на Община Балчик /1991-1995г./. За кратко след това е бил директор на ПЧБ, клон Балчик и след това продължава в частния бизнес . Основава Булмаркет ДМ ООД през 1996 година и досега е управител във фирмата. Женен, с двама сина. Има и внуци.

   Настроението вече е празнично, има ли основание Булмаркет ДМ да приключи годината с удовлетворение?

  -  В последните дни от изтичащата 2018г. ще се нанесат и финалните щрихи на цялостната картина, които няма да променят съществено визията и излъчването й.  Предварителните данни сочат ръст, кой то беше планиран, целенасочено преследван и постигнат с много труд. Годината предложи няколко предизвикателства, които не беше възможно да се прогнозират предварително, но успяхме да преодолеем и да не допуснем спад нито в темпото, нито в крайните резултати.

  Прогнозно приходите за 2018 г. са около 1 360 милиона лева и EBITDA 62.5 милиона лева.

  Основната част се дължи на ръста на производството и търговията с биодизел в групата с водещо дружество „Астра Биоплант“. Очакванията ни за следващата година в този сегмент са за увеличаване на обемите и това подкрепя намерението ни за разширение на производството в Сливо поле, както и да мислим за нови производствени мощности. Налице е увеличаване на потреблението на биодобавки и ние сме в състояние да откликнем на повишеното търсене от нашите клиенти. Разбира се отчитаме и риска на българския пазар да се вземе недалновидното решение да се „замрази“ смесването в определени сезони. Надяваме се и да не бъдат нарушени европейските директиви за увеличаване на процента на смесване в дизеловото гориво.

  Що се отнася до търговията с въглеводородни газове, не можем да се похвалим със същите успехи. Все още не използваме пълноценно ресурса на новопостроения терминал за втечнен природен газ (LNG). Планираме през 2019г. доставки по сложна логистична схема, както и реализация до наши крайни клиенти. И тук дейността е зависима от сериозни национални и международни договорености и решения, с които се съобразяваме „в движение”.

  Запазихме обемите при вноса и търговията с пропан-бутан, което е постижение в условията на силната конкуренция и динамично променящи се цени през годината.

  Как оценявате активите на дружеството, къде инвестирахте най- успешно?

  -  Измерен в цифри ръстът по отношение на най-ценния ни актив – хората е значителен. Разрастването доведе до увеличаването на заетите със 7,5% и в компанията в момента работят над 900 човека (911). Нарастнаха и възнагражденията, като средната заплата е с 5,3% по висока от предходната година. Провеждаме и множество обучения за допълнителна квалификация и преквалификация, на което гледаме като на съществена инвестиция в човешкия ресурс, на когото дължим постигнатите разултати.

  Направихме инвестиции в сигурност на железопътните превози чрез въвеждане на електронна автоматизирана система за следене параметрите на движение на локомотивите, включително скоростта и възможност за незабавна реакция. Инсталирахме системи за позициониране видеонаблюдение, което дава възможност да се наблюдава в реално време състоянието на пътя и поведението на машиниста.

  Инвестирахме в няколко екологични проекта в завода за растителни масла „Олео Протеин“ и завода за биозидел „Астра Биоплант“. Чрез тях целим намаляване на запрашеността, намаляване на миризмите и намаляване на шума от различните съоръжения. Държа да отбележа, че нито един от тези параметри не е превишавал нормите и не са констатирани нарушения.

 Тези инвестиции се направиха изцяло за намаляване недоволството на гражданите, които се считаха потърпевши от намиращите се в близост производствени сгради. Изградените съоръжения са част от инвестиционната ни програма с екологична насоченост, която ще продължи да се реализира и през 2019г. 

   Как се отразиха сериозните проблеми по плавателния път на Дунава на  порт "Булмаркет"?

  -  Оправдахме доверието на клиентите в пристанищната дейност въпреки дългия период на ниско ниво на река Дунав и изпълнихме договорите си. Порт Булмаркет е дунавското пристанище с пъстра палитра от услуги, голяма гъвкавост при прилагане на комплексни решения, които са в състояние да удовлетворят повишаващите се изисквания на клиентите. Обективните причини за по-слаби резултати в месеците на безводие не са непреодолима трудност и ние ще инициираме дискусия за проектиране и изграждане на хидротехнически съоръжения за поддържане на нивото на реката както в горното й течение. Такива нагласи вече се заявяват и от други ползватели на реката в българския и участък.

  Нелоялната конкуренция от страна на националния ж.п. превозвач на товарните превози отрази ли се на дейността на „Булмаркет рейл карго”?

  -  В по-малки мащаби е ръстът при железопътните превози на товари. В този бизнес основният ни проблем е нелоялната конкуренция. Въпросът не е само до цени и себестойност на услугата, а и до изкривяване на пазара по цялата транспортна верига. Ако не направим нищо и оставим една компания да вози на загуба и да трупа дългове, които в крайна сметка плащаме всички ние, то останалите железопътни оператори сме обречени на трудно съществуване. Въпреки това обаче, качеството на услугата ни се оценява от нашите партньори и товародатели и продължаваме да развиваме този бизнес.

   Успехът може ли да се постига по определена формула?

   -  Няма формула на успеха. Успехът не е състояние, което може да се опише с просто математическо уравнение. Успехът е процес на постоянно доказване на способности, коректност, екипност и принципност. Успехът е функция на труда на много хора. Поради това гледаме на служителите си като на най-ценния актив на дружеството, градим и сплотяваме екипи, с които гледаме в бъдещето.

В навечерието на Нова година искам да пожелая на всички служители много здраве, ведър дух и достатъчно късмет!

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама