Четвъртък, 20 Юни 2024

Българските работодатели имат по-предпазливи планове за наемане на служители през първото тримесечие на 2019 г.

Българските работодатели имат по-предпазливи планове за наемане на служители през първото тримесечие на 2019 г.
Публикация   11 Дек, 2018   /     akcent.bg   /     1217

Русе запазва ниво от тази година

   Българските работодатели очакват скромно темпо на наемане на служители в периода януари-март според резултатите от Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта, които бяха обявени днес. 11% от работодателите отчитат увеличение на нивата на заетост, 7% предвиждат намаление и 78% не очакват промяна. Коригирана спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта на страната е +8%. Прогнозата, която събира данни от 620 работодатели от пет региона в България, е най-слабата през последните четири години, като перспективите за наемане намаляват с 2 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие и с 5 процентни пункта на годишна база.

   „Намеренията на работодателите за наемане на служители през първото тримесечие на 2019 г. остават сравнително скромни, което се дължи на факта, че в началото на годината те обикновено изчакват да видят как ще се развият нещата, преди да вземат по-сериозни решения за увеличение на работната сила. В същото време компаниите все по-често споделят притесненията си, че имат нужда от нови служители, но не могат да намерят достатъчно подходящи кандидати. В момента едни от най-търсените профили включват работници и експертни позиции и много работодатели вече започнаха да внасят такива таланти от чужбина“, каза Александър Хангимана, управляващ директор на ManpowerGroup Балкани. „Изключително важно е всички заинтересовани страни – директори, мениджъри „Човешки ресурси“ и собственици, да осъзнаят, че пазарът на труда е крайно конкурентен, така че трябва да осигурят на служителите си дългосрочен ангажимент, за да се задържат на пазара. Един бизнес днес трябва да е подготвен и да инвестира в работната си сила и колкото по-бързо реагира в настоящата ситуация, толкова по-добра позиция ще има в бъдеще.“

   През следващите три месеца работодателите предвиждат да увеличат нивата на заетост във всички пет региона, като най-силен пазар на труда се очаква в Пловдив, където нетната прогноза за заетостта е +12% - подобрение от четири процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие. София и Варна също предвиждат възможности за нови работни места с прогнози от +9%, докато работодателите в Русе и Бургас отчитат прогнози от съответно +8% и +7%. В сравнение с предишното тримесечие намеренията за наемане на служители намаляват в три от петте региона, като работодателите във Варна отчитат най-значителен спад от 8 процентни пункта, докато прогнозите за Бургас и Русе са по-слаби с 2 процентни пункта. В същото време прогнозата за София се подобрява с 2 процентни пункта.

 

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА

Q1_18

Q4_18

Q1_19

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ

+13%

+10%

+8%

БУРГАС

+12%

+9%

+7%

ПЛОВДИВ

+14%

+8%

+12%

РУСЕ

+8%

+10%

+8%

СОФИЯ

+11%

+7%

+9%

ВАРНА

+23%

+17%

+9%

   По отношение на отделните сектори се очаква нивата на заетост да се увеличат във всички 10 индустрии през следващото тримесечие. Работодателите от сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ споделят най-силни намерения за наемане на служители с нетна прогноза за заетостта от +25% - значително увеличение от 15 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие. Сектор „Строителство“ също отчита ръст от 15 процентни пункта с прогноза от +19%, докато работодателите от сектор „Търговия на едро и дребно“ имат прогноза от +14%. Както в сектор „Земеделие, лов, горско стопанство и риболов“, така и в сектор „Производство“ работодателите предвиждат умерено увеличение на работната сила с прогнози от +10%, докато работодателте от сектор „Минно дело“ и „Публичен и социален сектор“ отчитат най-слабите прогнози от +2%.

 

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА

Q1_18

Q4_18

Q1_19

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ

+13%

+10%

+8%

ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ

+18%

+14%

+10%

СТРОИТЕЛСТВО

+22%

+4%

+19%

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА

+6%

+6%

+6%

ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ

+14%

+10%

+25%

ПРОИЗВОДСТВО

+25%

+20%

+10%

МИННО ДЕЛО

+8%

+7%

+2%

ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР

+10%

+4%

+2%

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

+6%

+7%

+5%

ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ

+3%

+8%

+5%

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО

+18%

+12%

+14%

 

   В допълнение работодателите от средно големите компании (50-249 служители) споделят най-силните намерения за наемане на служители с нетна прогноза за заетостта от +14%, докато прогнозата на големите предприятия (>250 служители) е +13%. Малките (10-49 служители) и микропредприятията (<10 служители) отчитат прогнози от съответно +8% и +6%. В сравнение с предишното тримесечие работодателите от средно големите предприятия отчитат подобрение от 5 процентни пункта, докато прогнозите на работодателите от големите и малките предприятия са по-слаби със съответно 4 и 3 процентни пункта. Работодателите от микропредприятията отчитат сравнително стабилни планове за наемане на служители.

 

 

[1] Нетната прогноза за заетостта се получава, като от процента на работодателите, които очакват увеличение на общия брой заети лица, се извади процентът на работодателите, които предвиждат намаляване на заетостта.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha