Днес е : Неделя, 16 Юни 2019

Нова инсталация за сепариране на отпадъци започна да функционира в Русе

Публикация 21 Nov, 2018 / akcent.bg

  Днес новата инсталация за сепариране на отпадъци в Русе започна да функционира. Чрез тази дейност се изпълняват задълженията на Общината по Закона за управление на отпадъците, които включват изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на битовите отпадъци.

„Топлофикация Русе“ ЕАД ще приема битовите отпадъци, образувани на териториите на общините Русе, Сливо поле, Ветово, Тутракан и Иваново, като на територията на Регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци ще бъдат депонирани единствено отпадъчните фракции, които не подлежат на последващо рециклиране и/или оползотворяване. Това ще окаже благоприятно влияние върху околната среда, като ще доведе и до спад в размера на дължимите от общините – членове на РСУО-Русе отчисления при депониране. На място днес, новата инсталация инспектира заместник-кметът по комунални дейности Наталия Кръстева.

 


Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама