Сряда, 21 Февруари 2024

През септември 2018 г. реализираните приходи от нощувки в област Русе са в размер на близо 1 млн. лв.

  През септември 2018 г. реализираните приходи от нощувки в област Русе са в размер на близо 1 млн. лв.
Публикация   18:05     20 Ноемв, 2018 /     akcent.bg   /     1844

   През септември 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 952 легла, от които 20 хотели с 1 070 легла.

   Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2018 г., е 19 463, като от тях 11 535 са от български граждани, а 7 928 - от чужденци. Спрямо септември 2017 г. нощувките бележат увеличение с 47.1%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 56.3%, а при гостите от страната с 41.4%. През септември 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 62.3% от всички нощувки на български граждани и 19.1% от тези на чужденци.

   Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през деветия месец на 2018 г. е 40.7% и в сравнение със септември 2017 г. се увеличава с 2.4 процентни пункта.

   През септември 2018 г. с най-голям дял (50.5%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2017 г. този дял се увеличава с 3.6 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния - 692, следвани от граждани на Франция - 614 и Германия - 522 нощувки. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна - 575, които са реализирали средно по 1.0 нощувки.

   Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през септември 2018 г. са 10 893 и в сравнение със същия месец на предходната година нарастват с 39.3%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 33.9%. Средният брой нощувки през септември е 1.8, като равнището на показателя при българските граждани е 1.6, а при гостите от чужбина е 2.1 нощувки.

  Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 34.1% и увеличава  нивото си от деветия месец на 2017 г. (26.5%). Общата заетост на леглата е близка до регистрираната средна за страната, която през септември 2018 г. е 37.4%.

  През септември 2018 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 966.4 хил. лв., като 480.1 хил. лв. (49.7%) са от български граждани, а 486.3 хил. лв. (50.3%) - от чужденци.

 

 

 

 

 

 

 

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha