Днес е : Вторник, 25 Февруари 2020

Полезен опит и добри практики обмениха от всички страни по поречието на река Дунав на среща в Русе

Публикация 17 Oct, 2018 / akcent.bg

 

  В хотелелски комплекс Рига се състоя среща на различни заинтересовани страни, работещи в областта на туризма. Организатори на събитието бяха Агенция за развитие на човешките ресурси и Enterprise Europe Network към Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия.

По темата се говориха д-р Балинт Кадар от Будапещки университет по технологии и икономика-водещ партньор по проект DANUrB , Екатерина Йорданова- експерт на ЕЕN, към БЦП на МСП. В презентацията присъства и Георги Георгиев като представител на Областна администрация.

   Нина Драгнева, експерт "Програми и проекти" в Агенция за развитие на човешките ресурси координира изказванията и представи мястото на Агенцията в успешното реализиране на проекта.

    Беше предоставена възможност представители на бизнеса, неправителствени организации, общини и университети от всички страни по поречието на река Дунав да се срещнат, запознаят и обменят полезен опит и добри практики.  На събитието присъстваха партньорите по проект DANUrB.

   Основната проектна цел е създаване на обширна пространствено-културна мрежа, „Европейска културна променада (крайбрежна улица)“, свързваща общностите по Дунава, обединяваща ги в единен бранд на туристическа дестинация, предлагаща тематични маршрути и възможности за развитие, които могат да увеличат броя посетители и времетраенето на техния престой в региона.  От друга страна, със съдействието и поканата на Enterprise Europe Network се присъединиха туроператорски фирми от област Зала (Унгария).

  В събитието  взеха участие и български и румънски туроператори, които се възползваха от туристическа обиколка, организирана по проект Danube Eco Tourism, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020.  В дните предхождащи срещата участниците имаха различна програма. Партньорите по проекта DANUrB посетиха Басарбовски скален манастир, Ивановски скални църкви, средновековния град Червен и централната част на град Русе.

   За туроператорите беше организирана обиколка по източното поречие на река Дунав от българска и румънска страна с цел популяризиране на маршрута като част от дейностите по проект Danube Eco Tourism.  За финал на обиколките в района се проведе срещата в хотел Рига, където своите презентации направиха господин Балинт Кадар от Будапещки университет по икономика и технологии, който представи проекта DANUrB като водещ партньор, туроператорските агенции от област Зала (Унгария) и госпожа Лора Саркисян от Българо – румънска търговско-промишлена палата в град Русе. 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама