Днес е : Неделя, 5 Април 2020

Галъп: България е с добри позиции в туризма

Публикация 02 Oct, 2018 / akcent.bg

   България се възприема като привлекателна туристическа дестинация и има добри позиции в нашия наситен с туризъм регион. Това показват данни от изследване сред представителна извадка в пет ключови за развитието на туризма у нас държави - три големи пазара: Германия, Великобритания, Русия и два съседни пазара: Румъния и Сърбия, съобщиха от "Галъп интернешънъл". Изследването е направено в периода юни - юли, като част от програмата за регионални проучвания на центъра за обществени и политически изследвания.

   57 на сто от пълнолетните граждани на петте държави отговарят положително на въпроса дали България е привлекателна туристическа дестинация, а 27 на сто отговарят отрицателно. Останалите се затрудняват да отговорят.

   Сравнена с останалите туристически страни в нашия регион, България се класира много близо до различни отдавна утвърдени дестинации като Хърватия (62 на сто отговори, че това е атрактивна дестинация) и Турция (63 на сто). Номер едно в нашия регион очаквано остава Гърция (81 на сто положителни отговори), а далеч зад нашия пакет с Хърватия и Турция остават Румъния с 46 на сто и Сърбия с 43 на сто.

   Най-високо са оценили страната ни гражданите на Румъния (71 на сто дават положителна оценка за атрактивността на България) и гражданите на Русия (66 на сто), но подчертано положителни оценки дават и жителите на Германия, Англия и Сърбия. Най-разколебани относно атрактивността на България се оказват сърбите - едва 48 на сто казват, че България е атрактивна, а 42 на сто са на обратното мнение. Но и тук положителните оценки - макар и "на кантар" - все пак преобладават, коментират от "Галъп интернешънъл".

   Средно, страната ни са посещавали около 22 на сто от интервюираните граждани в 5-те държави, като най-много гости са идвали от Румъния - 47 на сто от запитаните в тази страна (или близо 10 милиона души) са посещавали България. Същото важи и за 24 на сто от запитаните в Сърбия. Сред германските и английските граждани съответно 19 на сто и 18 на сто свидетелстват, че са идвали у нас. След руснаците 9 на сто са били у нас. Средният брой на визитите в рамките на живота досега е от 1.6 при руснаците до 3.9 при румънците.

  В 85 на сто от случаите посетилите страната ни отговарят, че основната цел или една от основните цели на визитата или визитите им у нас е била туризъм и почивка.

   На въпрос "Как бихте описали общите си впечатления от България?" 80 на сто от посетилите страната ни в 5-те държави отговарят положително. Най-доволни от посещението си у нас са били руснаците, румънците и жителите на Великобритания. Малко по-резервирано отговарят германците, но и там процентът на отговорилите положително (67 на сто), сочи цялостно удовлетворение от посещението у нас.

  Фактът, че близо 16 милиона германци, 12 милиона британци и 13 милиона руснаци са посещавали поне веднъж България поставя страната ни в добра позиция в тези ключови за нас туристически пазари. Основните ни конкуренти в района - Гърция, Турция и Хърватия - обаче, водят много по-активна рекламна и маркетингова стратегия и в това отношение България изостава, което задържа утвърдения туристически потенциал на страната ни, коментират от социологическата агенция.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама