Днес е : Събота, 8 Август 2020

Евростат: В България е най-евтино

Публикация 28 Aug, 2018 / akcent.bg

  България се оказва най-евтината страна в ЕС за широк кръг от стоки, услуги и храни, отчита анализ на Евростат за нивата на цените на потребителските стоки и услуги в Евросъюза през 2017 г. Страната ни е с най-нисък тотален показател за всички потребителски стоки и услуги в Евросъюза с индекс от 44, при среден индекс от 100 пункта за ЕС-28.

  Страните в ЕС с най-високи индекси за скъпи потребителски стоки и услуги са Дания и Люксембург - и двете с по 141 пункта, тоест с 41 пункта над средното за ЕС.

  Страната ни е с най-ниски цени за алкохол, вино, бира, цигари и тютюневи изделия - индекс от 56 при среден показател 100 пункта за ЕС.

  Най-евтини отново у нас са облеклото, обувките, както и всякакви аксесоари свързани с мъжкото и дамско облекло - 78 пункта /при 100 за ЕС/.

   Поддръжката на дома с отопление, електричество, вода, както и други домакински услуги отново е най-евтина у нас - 30 пункта при 100 за ЕС.

  Медицинските продукти, лекарствата, здравните и дентални услуги са най-евтини у нас в рамките на целия Евросъюз - 29 пункта при 100 за ЕС.

  Продуктите за леки автомобили, горивата, транспортните услуги и т.н. отново са най-евтини у нас - 66 пункта при 100 за ЕС.

  Образованието /от основно до висше/ и всички свързани с него такси и учебници са най-евтини у нас сред 28-те членки на ЕС - 25 пункта при среден показател от 100.

  Разходите за ресторанти, кафенета, барове, хотели и други развлечения отново са най-ниски у нас - 45 пункта при 100 за ЕС.

  Дания е най-скъпата страна в ЕС

  През 2017 г. Дания е най-скъпата държава-членка за "ресторанти и хотели" - 50 на сто над средното за ЕС, "храна" - отново 50 на сто над средното за ЕС, за "отдих и култура" - 48 на сто над 100 за ЕС.

  Ирландия е най-скъпата държава членка за алкохолни напитки и тютюневи изделия - 74 на сто над средното за ЕС.

  Люксембург е държавата с най-високи разходи за жилища, вода, електричество и газ - 63 на сто над 100-те пункта за ЕС.

  Гърция е най-скъпата държава в областта "комуникации" - 54 на сто над средното за ЕС.

  Швеция е с най-високи цени в областта на "конфекцията, дрехите и обувките" - 34 на сто над средното ниво в ЕС.

  Освен България, която държи лидерството за най-ниски цени в широк диапазон потребителски стоки и услуги, най-ниски са цените на плодовете, зеленчуците и безалкохолните напитки в Румъния - 62 пункта при 100 за ЕС /по този показател страната ни има 73 пункта/.

  Най-евтината страна за комуникации, пощенски услуги, телефонни и мобилни разговори е Полша - 45 пункта /при 65 за България/.

  От друга гледна точка обаче страните с най-ниски ценови показатели на стоки и услуги като Румъния и България, отчитат и най-високи показатели за хора, живеещи в риск от бедност и социално изключване /40 процента за България и 38 процента за Румъния/.

  В най-скъпите държави на ЕС Дания и Люксембург обаче е най-нисък и ръстът на хората в риск от бедност - едва 16 на сто, отчита Евростат.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама