Днес е : Петък, 13 Декември 2019

Приста ойл е първата компания в света, внедрила ССBL блендинг технологията

Публикация 17 Jul, 2018 / Текст и снимки: Румен НИКОЛАЕВ

Производственият и портфейл не я заплашва от евентуална стагнация на световния пазар на смазочни продукти

         Снимки: 1,2,3

   Предимствата и по-нататъшното развитие на ССBL  иновационната технология в производствето на Приста ойл холдинг разкри изп. директор на компанията Цветомир Анастасов на пресконференция днес. Продажбите отдавна са надхвърлили местния пазар като бизнес интерес, експортът вече е достигнал до Нова Зеландия.

  С въвеждането на новата технология компанията ще намали още производствената себестойност на единица продукция, ще може да се работят къси серии и ще се увеличи производствения капацитет двойно.

 Кавитационният процес обясни Милен Бойчев, оперативен мениджър и координатор на проекта BG16RFOP002-1.001-0323-C01 “Инвестиции за внедряване в производството на иновативно решение за дозиране и смесване на смазочни масла, в мобилен и стационарен вариант”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

   Внедрената по Проекта иновативна система за автоматично дозиране и смесване, приложена в мобилен и стационарен вариант представлява изцяло ново и алтернативно решение на  конвенционалните способи за смесване на смазочни масла, което от своя страна създава голям потенциал за последваща успешна пазарна реализация на произведените чрез него продукти.

Процесът използва две системи- на студено смесване - кавитация и автоматизирано дозиране на базовите масла и присадките.  Производственият капацитет е 6 тона на час при незначителен разход на ел.енергия от 16 кВт /намалена е с 30 процента/.

   Системата се реализира в два варианта- стационарен и мобилен. С нея ще се произвеждат основно синтетични и полусинтетични масла, както и смазочно-охлаждащи течности.

   Общата стойност на направените разходи по проекта е в размер на 2 410 000.00 лв., от които 1 024 250.00 лв. европейско и 180 750.00 лв. национално съфинансиране.

  Реализацията на системата е дело на фирма "Титан". Управителят и Тихомир Тодоров, който е и доцент в Русенския университет разкри преднамереното отношение на науката към този нов метод, но със задоволство констатира, че е намерен правилният подход за осъществяването му.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама