Днес е : Вторник, 13 Април 2021

Станко Станков: Булмаркет ДМ през 2018 г. инвестира в сигурност, човешки ресурси и в екология

Публикация 28 May, 2018 / akcent.bg

Компанията за първи път в страната въвежда система за видеонаблюдение и изготвя дигитална карта на ж.п. инфраструктурата в България

           Снимки 1,2   

  Станко Станков е роден на 18 януари 1961 г. в Балчик. Завършил е Икономичес-кия университет във Варна, специалност „Счетоводство и контрол“. Работил е като икономист, счетоводител, главен счетоводител в селскостопански организации. Бил е началник на финансовия отдел на община Балчик и кмет на община Балчик. От 1996 г. е в частния бизнес. Собственик и управител на „Булмаркет ДМ“ ООД.

  • Г-н Станков, управлявате компания с няколко дъщерни дружества и сравнително разнообразна дейност. Определено не е лесно. Как успявате? На какво залагате основно през 2018 година?

  Групата фирми през тази година работи основно за подобряване квалификацията на работниците и служителите, сигурността и за опазване на околната среда и водите.

  Булмаркет рейл карго е една от фирмите от структурата, която стриктно изпълнява програмата си за подобряване качеството на предлаганата услуга- ж.п. транспорт, както и повишаване квалификацията на служителите .

  Миналата седмица приключи третият етап от обучението на 50 машинисти по Програма за повишаване на квалификацията, изготвена по искане на Булмаркет рейл карго  и осъществена с преподаватели от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”.

  Обучението - за машинисти, управляващи локомотиви 85 и 86-та серия, премина през 3 етапа. След практическата подготовка изпитът бе проведен от преподаватели на училището и представители на ИА „Железопътна инфраструктура”. Всичките 50  машинисти на Булмаркет рейл карго издържаха успешно изпита.

  • Има ли връзка обучението с трагичния инцидент в Хитрино?

  Това е една от мерките, които бяха предприети след инцидента в Хитрино – правят се инвестиции в обучение за повишаване на квалификацията на човешкия ресурс.

  Сигурността на ж.п. транспорта изисква да се влагат средства за контрол и ние ги правим. Завършиха успешно изпитанията на първия локомотив, който бе оборудван с технически системи з сигурност, включително видеонаблюдение на пътя и видеонаблюдение на работното място на машиниста в кабината.

  • Това новина ли е, има ли дружи ж.п. превозвачи, които да разполагат с такава система?

  Нямаме информация това да е правено досега в България в ж.п. транспорта. Ние използвахме високотехнологична разработка на специализирана чуждестранна компания в системи за сигурност в ж.п. транспорта. Изключение прави само метрото в София.

  Ето какво представлява-  две от камерите, подобно на видеорегистраторите в автомобилите, снимат пътя и контактната мрежа. Вече има и видеокадри, които при детайлен анализ може да покажат състоянието на ж.п. инфраструктурата. Важно е и заснемането на контактната мрежа предвид случаите със счупени пантографи и възникващите спорове дали проблем е бил локомотивът или контактната мрежа.

  Всичко това се наблюдава онлайн, чрез GPRS система. Сега във всеки един момент може да се види с каква скорост се движи локомотивът, какви действия извършва машинистът. Мониторинговият център е в офиса на Булмаркет в Дунавска индустриална зона „Тегра”. Камерите записват 24 часа в денонощието, независимо дали локомотивите са в движение. Има аларми, които могат да бъдат задействани, включително и ако машинистът потърси помощ. Тя има както звуков, така и светлинен индикатор.

  • Беше оповестено създаване на дигитална карта на ж.п. инфраструктурата в България, докъде  стигна с тази инициатива?

  Продължава разработването на дигитална карта на ж.п. инфраструктурата в България. Такава карта за шосейните пътища има, безплатна е и се използва масово. За съжаление картата за ж.п. инфраструктурата е собственост на НКЖИ и не е предоставена на нито един от частните ж.п. превозвачи. Пред финала сме на разработването. Продължава нанасянето на ограниченията на скоростта в различните участъци, за да може тя да работи ефективно.

  • Оказва се, че в България има ж.п. линии, на които при движение в едната посока скоростта е една, а в другата- друга.

  С изготвянето й Булмаркет ще затвори кръга от мерки за сигурност в ж.п. транспортната си дейност. Очакванията са до края на годината тя да е готова.

   Като стана въпрос за сигурност, Булмаркет пое инициативата за изграждане на локална оповестителна система на територията на ДИЗ Тегра. В нея са включени са 6 предприятия, опериращи на площадката, както и кметско Мартен /кметството е включено по молба на кмета на Община Русе/. Проектът е внесен в министерството на вътрешните работи за съгласуване на интеграцията на системата към националната.

- Казвате, че екологията ще е сред приоритетите на Булмаркет ДМ тази година, нека посочим повече конкретика?

   В Завода за Биодизел „Астра биоплант” в Сливо поле се работи по инвестиционно предложение още в края на миналата година. То е насочено към намаляване на емисиите в атмосферата и ограничаване на количествата изпускани отпадни води. Ще бъде значително намален и шумът от производствени съоръжения. От 1 май вече са пуснати в експлоатация модернизираните и по-безшумни машини.

   В момента тече процедура за оценка за въздействие на околната среда. Външни специалисти определят обхвата на Доклада за оценка на околната среда, като се набляга на всички проблемни точки, които са засегнати при обществените обсъждания. Става въпрос за води, намаляване на замърсеността и количествата, емисии от точкови източници.

   Относно Завода за растителни масла Oberösterreichische Biodiesel - в момента сме в процедура по изменение на Комплексното разрешително. В случая се предвижда изграждане на инсталация за третиране на суапщок /страничен отпадъчен продукт/, който се получава при рафиниране на маслото. Освен материала ще се третират в инсталацията и отпадъчни води. Така ще бъде намалена замърсеността на промишлената вода при вход „пречиствателна станция”.

  Вече има изграден уловителен резервоар, който при евентуални аварии по Пречиствателната инсталация да задържи голямо количество отпадна вода.

  Процедурата по изменение на Комплексното разрешително е пред завършване. Предстои обсъждане в ИА  в София. Очакванията са до месец и това да се случи.

    От началото на юни производствената дейност в  Завода за растителни масла Oberösterreichische Biodiesel ще бъде преустановена за годишна профилактика на съоръженията. Времето ще бъде използвано за подобряване и оптимизация на технологичния процес, като по този начин ще се намали количеството на генерираните отпадни води и ще се облекчи работата на пречиствателната станция на завода. За гарантиране спазването на екологичните изисквания през 2017 година беше разработена и сертифицирана система за опазване на околната среда съгласно стандарт ISO 1401 от 2015 г.

  За сериозното отношение на Булмаркет към екологията е и инициативата за почистване на водите на р. Дунав от пластмасови отпадъци, донесени от хиляди километри по течението на реката и образували своеобразно депо след Дунавска индустриална зота Тегра.

  •   Нека погледнем и годишните  резултати. Как завърши 2017 г. групата Булмаркет ДМ във финансово отношение?

  2017 година групата  приключва с около 20 процента ръст на приходите спрямо 2016 година. В структурата работят над 1000 души. Приходите за миналата година са около 1,3 млрд. лева. Печалбата преди данъци и амортизация е в рамките на предходната година и това е заради лошо представяне на бизнеса с газ. Ръст отчита производствения дивизион - заводите за преработка на маслодайни култури, производството на биодизел и фармаглицерин.

   Оборотите от търговията с газ се запазват, но резултатът е отрицателен заради лоша конюктура на пазарите. Пристанищната дейност също отчита спад заради лошо първо тримесечие на 2017 година.

       -  Със сигурност интерес ще предизвика развитието на ж.п. дейността, явно продължавате да залагате на нея?

  Ж.п. бизнесът също се развива добре. В момента има свободни мощности. Тази година ще бъдат търсени нови клиенти, основно от Турция. Става въпрос за фирми, които искат да прехвърлят товарите си от авто- на ж.п. Тази възможност вече обсъжда и голяма българска компания, която до момента е превозвала 90 на сто от товарите си с автомобилен транспорт.

   Заради предстоящото въвеждане на ТОЛ системата, по-високите цени на горивата, както и опашките по граничните пунктове, много товародатели насочват погледи върху ж.п. транспорта и очакванията ни са още тази година броят на клиентите ни и на товарите да се увеличи значително.

  Булмаркет като група вече е постигнала оптимални нива на развитие и сега се работи повече за устойчивост на бизнесите. Инвестициите вече не са така бурни, стратегията ни е да гарантираме устойчивост. Доказателство е Астрабиоплант, където от 6-те млн. лева предвидени инвестиции значителна част от средствата са за  опазване на околната среда.

  • Реформи се извършват и в пристанищната дейност, какви са те?

  Модернизира се и товаро-разтоварната дейност в пристанището. Булмаркет придоби нови складови площи за пристанищна и производствена дейност, където ще могат да се съхраняват 50 000 т. зърно и шротове. Ново е и резервоарно стопанство с обем от 5000 тона.

  Вече е изградено и ново товарно съоръжение за кораби. Чрез него директно от склада ще може да се товари шрот, без да минава през кран. Това значително ще намали разходите от време и средства.

  • Казвате, че приоритет е човешкият ресурс, в какъв смисъл?

 През м. април бе подписан договор със социалното министерство за обучение на работещите в  Порт Булмаркет и Булмаркет рейл карго. Става въпрос за обучение на над 200 души по професионални направления, английски език и компютърна грамотност. То ще продължи до средата на 2019 г.

  Във фирмите от групата текущо се осъществява индексация на заплатите. От 1 юли предстои въвеждането на механизъм за по-качествено отчитане ефективността от работата, индивидуалното участие. За Булмаркет ДМ човешкият ресурс е основен актив. Затова и се провеждат и са предвидени различни форми за повишаване на компетентност и квалификация на кадрите. Ще споделя и факта, че от 22 години не сме закъснявали с изплащането на заплатите дори един ден.

  В социален план предлагаме на нашите служители различни придобивки. От началото на тази година функционира фитнес център, оборудван със съвременни уреди за спорт и поддържане на тонуса. На 9 юни ще се проведе за трети път Работническа спартакиада между групите фирми.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама