Понеделник, 2 Октомври 2023

Министър Димов провери екологичните мерки на `Монтюпе` в Русе

Министър Димов провери  екологичните мерки на  `Монтюпе` в Русе
Публикация   16:12     27 Апр, 2018 /     akcent.bg   /     1450

Фирмата е инвестирала до момента 7 милиона евро за изпълнение на екологичните изисквания. Предприетите мерки според министъра са обещаващи, но все още недостътъчни

  Министърът на околната среда и водите Нено Димов се срещна днес в Русе с представители на „Монтюпе“ ЕООД. Целта на срещата беше да се проследи изпълнението на мерките, заложени в инвестиционната програма за ограничаване разпространението на специфични органични замърсители, графика за тяхното изпълнение и изграждането на пункт за собствен мониторинг. С изпълнението им дружеството се ангажира пред министър Димова миналата година. На срещата присъстваха депутатът от 44-ото НС Искрен Веселинов, управителят на Русенска област Галин Григоров, директорът на РИОСВ – Русе инж. Любомир Атанасов и експерти на екоинспекцията.

   От 2017 г. до сега се изпълняват седем мерки в четири направления. Увеличена е аспирацията на част от сърцарните машини, като се предвижда до края  на 2018 г. да бъдат обхванати всички. Така е постигнато  частично ограничение на неорганизираните емисии в работна среда. На покривната конструкция на халетата 1 и 2 са монтирани (адиабатни) охладителни системи за намаляване на температурата в работна среда. Министър Димов подчерта, че МОСВ е разрешило монтирането на биофилтри преди издаването на новото Комплексно разрешително на дружеството, което да окаже по-бързо положителен ефект върху  околната среда. Монтирането им следва да завърши до началото на 2019 г.

На срещата беше коментирана системата за собствен мониторинг в рамките на производствената площадка. До момента е монтираната апаратура за измерване на фенол, която събира данни от три дни. До началото на август т.г. в пункта за мониторинг ще бъдат измервани още специфични за производството на дружеството показатели – бензен, тулоен, ксилен, нафтален, орто и пара крезол.

Паралелно мобилна автоматична станция за качество на атмосферния въздух на ИАОС, която е поставена от началото на април т.г. между Индустриалния парк в Русе и жилищната зона на града  ще продължи да измерва концентрацииите на нормативно определените замърсители на въздуха и специфичните органични показатели (толуен, ксилен и бензен), характерни и за производствената дейност на „Монтюпе“. Това ще даде  възможност за сравняване на данните на станцията на ИАОС с тези на оператора. От началото на  април  до момента от тази станция не са регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на измерваните замърсители.

„Трябва да търсим  баланс  между опазването на околната среда и икономическото развитие и подобраване качеството на живот на хората. Това не става чрез крайни мерки, а като изискваме от инвеститорите конкретни действия“, каза министър Димов на пресконференция след срещата. Той посочи, че предприетите от „Монтюпе“ мерки са обещаващи, но все още недостътъчни. Фирмата е инвестирала до момента 7 милиона евро за  изпълнение на екологичните изисквания, посочиха представители на дружеството. МОСВ и РИОСВ – Русе ще упражняват строг контрол върху изпълнението на мерките и при необходимост  ще се налагат санкции, категоричен беше министърът. Това се отнася за всички предприятия на територията на града.  

       Министър Димов разговаря и с граждани, които изразиха загриженост за качеството на въздуха в Русе. Пред тях той подчерта, че се предприемат необходимите мерки за контрол от страна на държавата, както на дейността на „Монтюпе“, така и на останалите оператори в района, с цел недопускане на нарушения на екологичното законодателство.

 



Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha