Днес е : Неделя, 19 Януари 2020

Арх. С. Рангелов: Провеждане на Кръгла маса за развитието на Крайбрежната зона е добра идея

Публикация 14 Dec, 2010 / интервю с гл. архитект на Русе на Румен НИКОЛАЕВ

Необходимо е обаче това да не е само еднократно събитие, а начало на една последователна активност


 


- Арх. Рангелов, смятате ли че организирането на кръгла маса за решаване на проблемите на Крайбрежната зона и нейното развитие би била актуална в този момент?

Тези планове могат да бъдат като обхват различно големи и по различен начин ще третират територията в дълбочина, защото връзките към реката не са само успоредно, но и напречно. Това означава, че и територии в дълбочина, перпендикулярно на реката, също да бъдат разгледани. … Такава кръгла маса е добра идея, тъй като всеки район може да се разглежда по различен начин- и автомобилни връзки, и инженерна инфраструктура, …примерно, както е река Лом с нейните проблеми- и екологични, и от гледна точка на Гражданска защита и т.н….

-         има и второ направление, по което трябва да се мисли. Първото да речем, е изготвяне на подробни планове. При наличие на финансов ресурс може да се пристъпи към възлагане на такива планове. Става въпрос за места, където всичко е ясно. Но има територии, които на този етап, страдат от дефицит на идеи, къде и как би могло да се реализира.

Затова трябва първо да се изгради визия, и чак след това да вървим към подробни планове.

-         В тази посока би могла да помогне една дискусия, една кръгла маса…

-         Да, кръгла маса би могло да ни помогне особено в този случай, за да формира обществено мнение, което да е и достатъчно ангажирано. Защото имаше едно допитване, какво да се изгради на територията на бившия Пети полк. В него излязоха предложения, които получиха и най-голяма подкрепа, които бяха, меко казано, не на место. Такова предложение бе там да се изгради плувен комплекс, при наличието на такъв и то на доста по подходящо място.

   В този дебат имат място неправителствени организации и заинтересовани структури- браншови организации, които имат отношение към темата, камари- на инженери, на проектанти... Участие трябва да вземат хора, които имат интерес към тези въпроси. Какво ще реши тази конференция или този форум, без съмнение е важно…

- със сигурност ще помогне на общинската управа да е наясно с едно по-широко мнение относно тези бели петна, които има по поречието на Дунава в непосредствена близост до града….

- ползата според мен би била, ако този форум се оформи като работещ орган, като структура, която във времето за запази един континюитет в предложенията, в тяхната ревизия.

- може би да се обособи като организация, която да намери своето подходящо място и да реализира инициираните предложения и проекти.

Това дали ще стане така не можа да кажа, но във всеки случай поне да осъществява някакъв ред- да генерира идеи и да осъществява публичен контрол върху тяхната реализация. Пак повтарям, трябва да има някакъв континюитет в тези идеи- като кажем, че нещо е добро за града, то да се прилага.

Иначе няма смисъл всеки да се изказва по начин, все едно преди него нищо не е правено…

-         А как гледате на това, което вече сайта публикува в специалната рубрика „Русе и Дунава”- опита на други градове по поречието на реката, където нещата отдавна са решени, и то по едни доста добър начин?

-         Да, добра е идеята на тази среща да бъдат поканени хора, които имат вече доказано отношение с материали, с демонстрирано отношение към този проблем.

-         Как оценявате идеята да бъдат поканени и представители на министерството на регионалното развитие предвид сериозните проблеми, които ражда собствеността на земята в крайбрежната зона…затова, че за да се случи каквото и да е, са необходими законови промени…

-         Смятам, че в тази среща ще вземат участие и представители на държавната администрация, на политическите сили в Русе. Това е въпрос, който касае всички русенци и трябва да има повече изразени мнения, които след това и да бъдат също така широко подкрепени.

-         Няма лошо да се покани представител на министерството. Лошото е, че няма отдел или хора, които да се занимават с проблемите на планирането на държавата и на отделните места.

-         Да, освен от МРРБ е добре да бъдат поканени зам. министри и експерти и от министерството на транспорта.

-         А защо не и от чужбина?

-         Стига да не са само участници за тежест на събитието, а да носят нещо рационално.

-         А как гледате на възможността в определени участъци от крайбрежието да се развива публично-частно партньорство?

-         Ами да, има, по отношение на идеи, проекти…

-         Например, ако условно се раздели крайбрежната зона на четири и се започне от някъде нещо този път реално да се прави…

-         На определени места, в определени участъци може да не се изисква по-сериозни планове, а просто да е свързано с благоустрояване на крайбрежието, това вече е нещо друго. Трудно може да се търсят места за отдих около предприятията, които граничат с крайбрежната зона. По-скоро може да се възникнат и идеи като това „Корабната да стане обект на туристическа атракция”. Да може да бъдат показани първите кораби, някои от цеховете, в които се правят кораби.

Освен това вече има доста заводи, които на принципа на регенерацията да си сменят профила- една такава идея, която вече имам, че стария ТЕЦ. Това е една прекрасна индустриална сграда, която може да се реализира в различни варианти.

         -  А как гледате на възможността Музеят на транспорта да стане наистина една хубава атракция за гостите и жителите на Русе?

-         Музеят на транспорта трябва да се включи в някакъв маршрут. Като един изолиран обект, направо в „пета глуха”, трудно може да стане истинска атракция…

-         Може би трябва да се прехвърли на Общината и да се стопанисва от нея?

-         И да не е общината, нека да е някакво сдружение, което да направи нещо…Но пак казвам- тази част от града може да се насити с живот и да има нещо полезно.

-         И за финал- смятате ли, че Община Русе може и трябва да се ангажира с провеждането на един такъв форум?

-         Общината е ангажирана по презумция да се занимава с такива неща. Важно е да се каже, че този форум е…

-         … начало…

-         Освен начало е и знак, че решението на проблемите не са само на една институция- всички трябва да работят в една и съща посока. За мен всяка една инициатива трябва да започне там, където има най-голям шанс да се случи. Не става въпрос толкова за средства, колкото да няма конфликт между институциите или там, където такъв конфликт може по-лесно да се преодолее.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама