Днес е : Петък, 5 Юни 2020

Обсъдиха в Русе насърчаването на заетостта на среща с бизнеса

Публикация 11 Apr, 2018 / akcent.bg

73 млн. лева е националният план за действие по заетостта за текущата 2018 г., като за област Русе са предвидени 3 456 175 лв

  Зам. областният управител на област Русе  Валентин Колев участва в среща със заместник-министъра на труда и социалната политика  Зорница Русанова и представители на бизнеса. Срещата се организира от Агенцията по заетостта и на нея присъстваха още народният представител от 19-ти МИР  Светлана Ангелова, изпълнителният директор на Агенцията Драгомир Николов, главният директор на ГД ЕФМПП  Лилия Стоянович и главният директор на ГД УЗ  Кремена Калчева.

   По време на срещата бяха представени основните предизвикателства пред пазара на труда. Сред водещите са застаряването на работната сила, намаляването на икономическата активност на младежите, значителните неравновесия в търсенето и предлагането на работна сила по отношение на знанията и уменията на търсещите работа лица и по райони, както и бавната адаптация на индустриалните отношения към промените на пазара на труда, който става все по-разнороден, глобализиран и нетрадиционен. Като проблеми бяха отчетени и ниската или неподходяща образователно-квалификационна подготовка, слабата мобилност, формиралата се пасивност за излизане от ниския социален и жизнен стандарт и демотивацията за легален труд и доходи от редовна работа.

   Акцент беше поставен и върху обхвата на националния план за действие по заетостта за текущата 2018 г. , който се финансира със средства от държавния бюджет. Общата му стойност възлиза на 73 млн. лв., като малко над 58 млн. ще бъдат отделени за програми за обучение и заетост, почти 11 милиона са предназначени за мерки за обучение и заетост, а 3 963 773 лв. са заделени за обучение на възрастни.

  За област Русе са предвидени 3 456 175 лв., като с тях се цели осигуряването на заетост за 687 и обучение за 358 безработни лица.

   Сред програмите, проектите и мерките за заетост и обучение за настоящата година, финансирани от хазната е предвидено реализирането на 17 национални програми и проекти, 28 регионални програми за заетост и обучение и 26 насърчителни мерки по реда на Закона за насърчаване на заетостта.

   Основните целеви групи са безработните младежи до 29 годишна възраст, безработните над 50 години, продължително безработните, безработните без професия, квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация, както и безработните с трайни увреждания и неактивните лица.

   Очакват се и нови услуги като професионален компас, който да е в помощ на професионалното информиране и ориентиране, създаване на мобилно бюро по труда, семеен трудов консултант и менторство след започване на работа.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама