Днес е : Сряда, 19 Февруари 2020

Съдия и прокурор на среща с ученици от Математическата гимназия

Публикация 30 Mar, 2018 / akcent.bg

            На 28-ми март съдия Александър Иванов от Окръжен съд – Русе и прокурор Радослав Градев от Окръжна прокуратура – Русе се срещнаха с дванадесетокласници от Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка" в рамките на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".

             Темата на поредната за тази учебна година среща между магистрати и ученици беше „Трафик на хора". Първоначално съдия Иванов на достъпен език разясни на младежите с какво се характеризира този вид престъпна дейност, която по естеството си представлява престъпление против личността и се оприличава на „форма на съвременно робство". Магистратът разказа на учениците накратко историята на криминализиране на деянието в международен и в национален план, като посочи и статистически данни за Съдебен район - Русе за 2017 година – брой образувани досъдебни производства, брой осъдени/оправдани, брой пострадали лица по възраст и пол.

              Прокурор Градев от своя страна запозна младежите с особеностите на разследването на този вид престъпления и разказа два конкретни казуса от практиката си. Единият случай, който е пример за т.нар. вътрешен трафик (трафик на територията на страната), касаеше набиране с цел сексуална експлоатация на лица от женски пол – в случая едно непълнолетно и няколко пълнолетни.

              Вторият казус, представен от прокурор Градев, касаеше външен (трансграничен) трафик. Магистратът обясни, че разследването е било инициирано по постъпил сигнал (без конкретни данни) за някакъв български гражданин с ампутиран крак, който е осъществявал просия пред някаква църква някъде в центъра на Атина (Гърция). Тъй като в случая разследването е касаело предприемане на действия на територията на чужда държава, са били отправени молби за правна помощ с искане за предоставяне на информация от гръцките власти. Въпреки положените усилия от прокуратурата и от чуждите служби, не са били събрани достатъчно данни за личността и местоположението на жертвата, за да бъдат предприети адекватни действия.

               Прокурорът посочи и мерките за защита, предвидени в българското законодателство по отношение на жертвите на трафик на хора и обърна внимание на аудиторията, че много често става въпрос за уязвима категория лица (непълнолетни, сираци, социално слаби, невменяеми и др.), които в по-голямата си част са от женски пол.

              Съдия Иванов обобщи, че с оглед отварянето на националните граници и възможността за свободно придвижване в рамките на Европейския съюз, се наблюдава увеличаване на трафика на хора в световен мащаб през последните години, като по данни на Европейската комисия пострадалите от това престъпление в цял свят са почти 21 000 000 човека, от които 5 500 000 са деца.

             Магистрати и ученици дискутираха и причините за осъществяване на този вид престъпна дейност.

             По време на срещата магистратите отговориха и на поставените им от аудиторията въпроси: „Отегчаващо или оневиняващо обстоятелство е извършването на престъпление след употреба на алкохол и/или наркотични вещества?", „По-леко или по-тежко наказание се налага на лице, извършило престъплението като непълнолетен, но навършил пълнолетие в хода на съдебния процес?", „Ако пострадалият от трафик на хора почине по време на манипулацията за отнемане на телесен орган, ще се носи ли наказателна отговорност и за настъпилата смърт?", „Ако шофьорът не знае, че в каросерията на управлявания от него камион има скрити хора, носи ли наказателна отговорност за каналджийство или трафик на хора?", „Ще бъде ли наказано лице, което е заставено противно на неговата воля да извърши някакви незаконни действия?" и др.

             Това беше последната среща на бъдещите абитуриенти с магистратите от Окръжен съд – Русе в рамките на Образователната програма.

              През месец април още двама съдии ще се срещнат с ученици (десетокласници) от Математическата гимназията, този път по теми от гражданско-правната област.

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама