Днес е : Събота, 11 Юли 2020

Работещите в Здравната инспекция въстанаха срещу срамно ниските си заплати

Публикация 15 Mar, 2018 / akcent.bg

Навръх професионалния си празник специалисти в РЗИ Русе обявиха, че 45 на сто от работещите в отговорната институция са на минимални заплати

   Работещите в Регионалната здравна инспекция РЗИ  Русе излязоха на символичен протест днес навръх професионалния си празник.

  45 на сто от служителите- специалисти са с минимална работна заплата от 510 лева, стана ясно от публичните им изказвания. Бюджетът на Инспекцията е увеличен тази година с 19,2 на сто, но реално най-високият ръст може да е 10 процента /служителите се атестират и при оценка 3 увеличението е 5 на сто, а при оценка 2- 10 процента. Реално средното увеличение е със 5-7 на сто, което остава работещите във важната за здравето на хората институция със срамно ниски заплати.

 Вече 12 години работещите в РЗИ са разхвърляни на 4 места в града и работят при крайно лоши условия, като в същото време за предоставената им сграда се плащат грешни пари за охрана и за данъци.

Ето какво протестиращите пред медиите, повечето от които говореха със свити гърла и незаслужена обида:

Днес използваме празника за да изразим нашето недоволство и  искания за предприемане на адекватни мерки от страна на МЗ  за справедливо и заслужено възнаграждение на служителите в РЗИ и се присъединяваме към  нашите колеги от страната, които днес протестират,  вследствие на следните факти:

    Заплатите на служителите в РЗИ не са индексирани от 2008 год. , освен формалното увеличение на основната заплата през 2012 год., получено чрез еднократно включване на  добавката за професионален опит след въвеждане на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (приета с Постановление №129 от 2012 г. на Министерския съвет, което се оказа прах в очите ни  и крачка назад в заплащането на служителите в системата.

   През последните 10 години в системата  на РЗИ имаше многократни  съкращения на щатни длъжности, но  намаляването на персонала,  не доведе до подобряване на заплащането.  Успоредно с  това нараснаха броя на новооткритите обекти, дейностите и проблемите за решаване по компетентност на РЗИ, които много често се оказват безкрайно трудно физически да се обхванат с контрол.Същевременно всекидневно в РЗИ пристигат указания и писма от МЗ и  други институции за допълнителни отговорности и изисквания към служителите.

    Заплащането на труда  на служителите на РЗИ силно изостана по отношение на заплащането на труда в други сходни териториални администрации(второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства).

   Ниското заплащане на труда  на служителите в РЗИ и фактът,че медицинският персонал няма право да упражнява друга дейност извън преките си служебни задължения в РЗИ, обясняват и липсата на перспектива нови кадри да се насочат към РЗИ.

   Ниското заплащане е основна причина, довела до масово напускане на обучени кадри- тесни специалисти.Липсата на  достатъчно квалифицирани кадри довежда до невъзможност да се осигури качествено изпълнение на задълженията на оставащите на работа и затруднения в изпълнението на задачите и извършването на ефективен контрол.

 Независимо от това, че РЗИ Русе осигурява възможност за повишаване на квалификацията на кадрите, но липсва мотивация на служителите да останат да работят в РЗИ. Оказва се, че РЗИ подготвя квалифицирани кадри за  други структури извън системата. Натовареността на служителите непрекъснато расте на фона на увеличаващите се проблеми за решаване по компетентност на РЗИ и допълнителните отговорности и изисквания към служителите, които се стремят да изпълняват качествено и в срок преките си задължения.Инспекторите, които са останали да работят в РЗИ, са натоварени освен с преките си задължения, но и с преразпределените обекти и задачи на незаетите длъжности и същевременно заместват колегите, които са на квалификационен курс .

    На 14.03.2018г. пристигна писмо на МЗ за бюджета на РЗИ-Русе, където точно и ясно е отразено за 18% увеличение  на средствата за персонала, като разпределението на процентното увеличение  на заплатите на служителите да става спазвайки Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Така,че реално служителите в РЗИ-Русе ще получават 5% или 10% увеличение, в зависимост от получената годишна оценка за изпълнение на длъжността. Оказва се, че след голямото увеличение от 10% колегите, които са с минимална работна заплата от 510 лв (близо 45% от заетите длъжности в инспекцията) ще получават брутно възнаграждение от 561лв.

… Последствията от неадекватното заплащане,съкращения и законови ограничения ще доведат не само до неефективен и без качествен контрол, но и до срив на цялата система. При тези обстоятелства мисията и целите на институцията за опазване и контрол  на здравето на нашите деца, родители и българското общество като цяло  са напълно обречени!

Коментари

Мара  
19:38:25 / 2018-10-21

ДА НАПУСНАТ КАТО НЕ СА ДОВОЛНИ

Свързани новини

Реклама

Реклама