Днес е : Четвъртък, 20 Февруари 2020

Как електронни карти ще улесняват студентите в ЕС

Публикация 13 Mar, 2018 / akcent.bg

    В края на миналия месец българското европредседателство обяви, че електронни студентски карти, чието въвеждане след 2021 г. се обсъжда, ще позволят на студентите пълна мобилност в Европейския съюз.

    Какво всъщност представляват тези карти и на какъв етап са плановете за въвеждането им. Тези въпроси изясниха пред "Дневник" пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН).

Каква информация ще съдържат

    Картите ще съдържат цялата информация за статуса на студента и ще направят ненужно пренасянето и легализиране на справки за брой семестри, положени изпити, натрупани кредити от една държава членка в друга. Електронната студентска картата ще дава достъп на местно ниво до всички студентски услуги отново без необходимостта студентът да кандидатства за предоставяне на всички тези документи пред институциите в приемащата страна.

    Идеята е електронната студентска карта да може да се използва във всички държави членки на ЕС и да съдържа цялата база данни за обучението на студента, обясняват от МОН. По думите му всички социални аспекти на обучението във висше училище също ще бъдат засегнати от европейската електронна студентска карта – например осигуряването на възможност за облекчения при ползването на студентски столове и общежития, намаления за градския и междуградския транспорт, достъп до библиотеки и други.

На какъв етап е планът

    Идеята за електронна студентска карта е лансирана от Европейската комисия и цели насърчаването на студентската мобилност, подобряването на качеството на услугите за студенти и намаляването на административната тежест. Предвижда се европейските студентски карти да бъдат въведени след 2021 г. като е необходимо инициативата да се подплати със съответните технически и технологични средства.

    Темата е била обсъждана по време на срещата на генералните директори за висше образование в държавите членки на ЕС и Европейското икономическо пространство, която се проведе в София на 20 и 21 февруари. Един от поставените по време на разговорите въпроси е бил каква да е платформата за създаването на електронните студентски карти - дали да се изгради обща европейска платформа или да се осигури съпоставимост между платформи в отделните държави членки на ЕС. Дискусиите по въпроса продължават.

    Издаването и използването на електронна студентска карта в практиката е един от големите въпроси, които се обсъждат в момента – от технологичната платформа до организацията на самия процес и външния вид на картата. Въпросът безплатна ли ще е също предстои да намери отговор в хода на дискусиите и практическото организиране на целия процес по издаване, допълват от МОН.

Източник: dnevnik.bg

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама