Понеделник, 2 Октомври 2023

Над 112 хил. лв. са финансовите корекции по проекта за комарите

Над 112 хил. лв. са финансовите корекции по проекта за комарите
Публикация   18:06     05 Фев, 2018 /     akcent.bg   /     1094

   В резултат на постъпили сигнали за нередности и извършени проверки от страна на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството по проект „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерно разпространение на насекоми, засягащи общественото здраве и безопасност в трансграничния регион Румъния – България" са регистрирани 4 нередности и са наложени финансови корекции на обща стойност 112 471 лв. (от които 96 552 лв. са върху средствата от Европейския фонд за регионално развитие).

   Причина за това са установените незаконосъобразни методики за оценка, използване на критерии за подбор, които не са пропорционални на предмета на поръчката, както и липса на прозрачност по време на оценката при проведените обществени поръчки от Асоциацията на Дунавските общини.

   Асоциацията е Водещ партньор по проекта, който е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България" 2014-2020 и се изпълнява съвместно с румънския партньор „Living Nature" Foundation, Calarasi. Общият бюджет по проекта е 1 347 194 евро, от който бюджетът на българския партньор е 962 046 евро.

   Финансови корекции са наложени на договори на обща на обща стойност 1 286 032 лв. (от които 1 111 089 лв. върху средствата от ЕФРР). Те са за проведени процедури с предмет: „Разработване на съвместна географска информационна система (ГИС) за контрол на популацията на насекоми, в рамките на проект: „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния-България", „Изготвяне на предварително проучване на територията на българската част от трансграничния регион, както и интегриране на изготвеното проучване с проучването на румънската част от трансграничния регион на партниращата организация", „Осигуряване на информация и публичност по проекта" и „Доставка на оборудване за целите на проект „Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от „прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност".

  Финансовите корекции са наложени при спазване на условията и реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и при прилагане на процентните показатели, регламентирани в наредбата, след анализ на тежестта на нарушенията във всеки конкретен случай и при съобразяване със съдебната практика по сходни казуси, включително по съдебни спорове с Асоциация на дунавските общини „Дунав".

   Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България" 2014-2020 се управлява от Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейски фонове на Румъния като проектът е финансиран в съответствие с правилата й, след като е бил обект на оценка от Съвместния секретариат по програмата в гр. Кълъраш, Румъния, където се взимат решенията за избор на проекти, и одобрен от Комитета за наблюдение на програмата (съвместен орган между двете държави) на проведеното заседание на 15 октомври 2015 г.

   Министерство на регионалното развитие и благоустройството изпълнява функциите на Национален орган по програмата и участва пълноправно в нейното изпълнение като има отговорности свързани основно с проверка на законосъобразност на разходите на българските партньори и тяхното съответствие с приложимото европейско и национално законодателство.

 Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha