Днес е : Петък, 6 Декември 2019

Двойно повече българи спрямо чужденци нощуват в хотелите в Русе

Публикация 17 Jan, 2018 / akcent.bg

Половината от тях са преспали в места за настаняване с една или две звезди

  През ноември 2017 г. на територията на област Русе са функционирали 38 места за настаняване с общ капацитет 1 651 легла, от които 15 хотели с 891 легла.

   Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2017 г., е 13 338, като от тях 9 148 са от български граждани, а 4 190 - от чужденци. Спрямо ноември 2016 г. нощувките бележат увеличение с 6.3%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 32.8%, докато при гостите от страната има спад от 2.6%. През ноември 2017 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 50.3% от всички нощувки на български граждани и 27.3% от тези на чужденци.

  Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през единадесетия месец на 2017 г. е 31.4% и в сравнение с ноември 2016 г. се увеличава с 6.3 процентни пункта.

   През ноември 2017 г. с най-голям дял (46.1%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2016 г. този дял намалява с 20.4 процентни пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния - 499, следвани от граждани на Италия - 277 нощувки и Германия - 261. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Турция - 218, които са реализирали средно по 1.8 нощувки.

Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през ноември 2017 г. са 7 684 и в сравнение със същия месец на предходната година нарастват с 1.5%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 22.1%. Средният брой нощувки през ноември е 1.7, като равнището на показателя при българските граждани е 1.5, а при гостите от чужбина 2.5 нощувки.

Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 27.8% и увеличава  нивото си от единадесетия месец на 2016 г. (24.9%) с 2.9 процентни пункта. Общата заетост на леглата е значително по-висока от регистрираната средна за страната, която през ноември 2017 г. е 22.9%.

   През ноември 2017 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 671.7 хил. лв., като 427.0 хил. лв. (63.6%) са от български граждани, а 244.7 хил. лв. (36.4%) - от чужденци.

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама