Понеделник, 2 Октомври 2023

Подписан е договор за концесия на пристанище `Пристис`

Подписан е договор за концесия на пристанище `Пристис`
Публикация   08:07     13 Ян, 2018 /     akcent.bg Снимка:Явор Минчев   /     586

  В изпълнение на решение на Общински съвет – Русе, беше подписан Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост между Община Русе и „Порт Пристис“ ООД - Русе.

  Основен предмет на концесията е управление на услуга от обществен интерес – пристанищни услуги по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Концесионерът „Порт Пристис“ ООД се задължава да управлява, поддържа и модернизира пристанище „Пристис“ със свои средства и да управлява обществената услуга, като извършва пристанищни услуги по обслужване на пътници, понтонни услуги, морско-технически услуги, за извършването на които се изисква ползване на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения и съпътстващи дейности, за срок от 35 години.

  Преките икономически ползи за Общината са свързани с получаването на концесионни плащания и инвестиции в публичната общинска собственост. В инвестиционната програма, включваща инвестиции за модернизиране на пристанище „Пристис“ през целия срок на концесията, е предвидено и оборудване на седем от корабните места със собствени на концесионера понтони, както и разполагане на плаващ басейн на 7-мо или 8-мо корабно място. Предвидени са инвестиции за рехабилитация на кейови стени, открити площи, тротоари, пътища, ел. мрежи, външно осветление, водопровод и канализация, и за възстановяване на дълбочините пред корабните места в зоната на оперативната акватория.

  С предоставяне на общинското пристанище на концесията ще се създадат условия за увеличаване на обема корабите и пътниците, повишаване на използвания потенциален капацитет на пристанище „Пристис“, въвеждане на нови услуги, рехабилитация и подобряване на пристанищната инфраструктура и създаване на предпоставки за развитие на водния транспорт като най-евтин и екологично чист.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha