Четвъртък, 29 Февруари 2024

Над 150 млн. лева инвестиции в област Русе по оперативни програми

Над 150 млн. лева инвестиции в област Русе по оперативни програми
Публикация   18:22     14 Дек, 2017 /     akcent.bg   /     1357

Най-много европейски средства се инвестират в община Русе – над 141 млн. лева, от които 116,3 млн. лева безвъзмездно

  Над 150 млн. лева са договорени по оперативните програми в област Русе от началото на програмен период 2014 – 2020 до началото на декември 2017 г. .  От тях 124 679 131 лева са безвъзмездна финансова помощ. Това съобщи днес пред журналисти експертът от Областния информационен център – Русе Габриела Стефанова. 

     Най-много европейски средства се инвестират в община Русе –  над 141 млн. лева, от които 116,3 млн. лева безвъзмездно. От тях с най-голям дял са средствата по ОП „Региони в растеж“ с бенефициент Община Русе. В момента тя изпълнява 5 мащабни проекта на обща стойност над 54 млн. лева, сред които един, свързан с градския транспорт. Освен това по ОП „Региони в растеж“ се реконструира и се въвеждат мерки за енергийна ефективност в Спортното училище „Майор Узунов“ и неговото общежитие с бенефициент Министерството на младежта и спорта. По тази програма всички проекти се изпълняват само в град Русе, поясни Стефанова. Тя направи интересна съпоставка между резултатите на областите по ОП „Региони в растеж“ в Северен централен район. Само по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ в СЦР се изпълняват общо 32 проекта за 145,5 млн. лева. Най-много средства по тази ос влизат в община Русе – над 54 млн. лева, докато в другите  общини те са съответно: Велико Търново – 23,3 млн. лева, Горна Оряховица – 11,7 млн. лева, Свищов – 9,9 млн. лева, Габрово – 20, 8 млн. лева, Разград – 16,5 млн. лева, Силистра – 8,9 млн. лева.  Ако към тези средства прибавим и стойността на проектите по други приоритетни оси на програмата, които се изпълняват от общините Павликени, Севлиево, Исперих, Тутракан, Кайнарджа и проектите за регионални пътища на Агенция „Пътна инфраструктура“ в Габрово, Разград и Силистра, излиза, че по ОП „Региони в растеж“ се изпълняват общо 50 проекта на стойност над 213 млн. лева в Северен централен район, отчете експертът на ОИЦ-Русе Габриела Стефанова. 

            Другата програма, която влага най-много инвестиции в община Русе и областта, е ОП „Иновации и конкурентоспобност“. 40,6 млн. лева безвъзмездна помощ по 67 проекта се инвестират в технологична модернизация, енергийна ефективност, иновации и повишаване на управленския капацитет на бизнеса. Със собственото съфинансиране на предприятията сумата нараства на над 65 млн. лева. Основно инвестициите са в община Русе –  62 проекта  за  близо 38,95 млн. лева безвъзмездна помощ.

На информационната среща Стефанова представи пред медиите данни за напредъка и на останалите оперативни програми в област Русе.  Направи преглед на резултатите по тях и на национално ниво. Стана ясно, че от началото на новия програмен период 2014 – 2020 до момента са договорени 5 млрд. лева по оперативните програми, което представлява 45 % от общия им бюджет. Сумата е с 4,5 млрд. лева повече в сравнение със същия период през първия програмен период. „Много положителен факт е, че работата по програмата, насочена към българския бизнес – ОП „Иновации и конкурентоспобност“ е 2,5 по-бърза и ефективна, отколкото през първия програмен период 2007 – 2013“ – каза Стефанова.

          По време на информационното събитие пред журналистите тя представи отчет и за дейността на Областния информационен център през 2017 година. За периода той е провел 40 информационни срещи, 3 мащабни събития, участвал е в една обща инициатива на Мрежата от 28 областни информационни центрове, посветена на 10 години от членството на България в Европейския съюз и 60-та годишнина от създаването на Европейския социален фонд. През 2017 година центърът е информирал за Европейския съюз, Европейските структурни и инвестиционни фондове и възможностите за кандидатстване по процедурите над 1200 посетители, част от които по време на изнесени приемни.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha