Днес е : Събота, 30 Май 2020

В Цeново се проведе първата от поредица инициативи, посветени на Европа

Публикация 11 Oct, 2017 / akcent.bg

  Днес, от 10:30 ч., в село Ценово областният управител на област Русе г-н Галин Григоров даде старт на събитията, свързани с Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и предстоящото родно председателство на Съвета на ЕС.

   В Народно читалище „Христо Ботев – 1898 г.“ беше представена презентация във връзка с юбилейната десета годишнина от членството на България в Европейския съюз, начина на институционално функциониране на Съюза и какво по-точно представлява ротационното председателство на Съвета на ЕС.

  Важен аспект в представената информация бяха икономическите и социални ефекти, резултат от членството на България в ЕС. Сред най-важните, които бяха споменати са възможността да сме част от единния пазар на 500 милиона европейски граждани, нарастването на частните инвестиции с над 22% към края на 2016 г., както и получения достъп до средства от Европейския съюз в размер над 9 млрд. евро за програмния период 2007 – 2013 г. От социалните ефекти бяха изтъкнати осигуряването на повече работни места, стабилните публични финанси, достъпа до програми за образователен обмен на студенти и млади хора, както и много други. Акцентира се и на това, че към края на 2016 г. броят на заетите лица в родната икономика се е увеличил с 15.2%, благодарение на средствата от първия програмен период, което означава близо 390 хил. заети повече.

  Пред аудиторията беше представена и институционалната структура на Европейския съюз, като се направи ясно разграничение между Съвет на ЕС, Европейски съвет и Съвет на Европа.

  Също така се презентира същността на ротационното председателство и основните функции по време на него и общите приоритети на програмата на Триото Естония – България – Австрия.

  Друг аспект, който беше представен е фокуса на българското председателство, насочен върху измеренията за сигурност и стабилност, Европейската перспектива на Западните Балкани, предприемачество и иновации, свързаност и сближаване и младите хора като бъдещото на Съюза.

  Специално внимание беше обърнато и върху възможностите за страната ни по време на Председателството. Като такива бяха откроени стимулирането на икономиката и туристическия бизнес, превръщането на младите хората в своеобразни посланици на Българското председателство, както и допринасянето за положителното възприятие на страната ни на европейско и световно ниво.

Участниците в събитието имаха възможност да изгледат и няколко видеоклипа, касаещи институционалната структура на Съюза и ползите от членството.

Домакин на събитието беше кметът на община Ценово д-р Петър Петров, а сред официалните гости бяха заместник областният управител на област Русе г-н Свилен Иванов, председателят на Общинския съвет Ценово г-жа Галина Георгиева, заместник-кметовете на община Ценово г-жа Валя Игнатова и г-н Цветомир Петров, кметове на населени места от района на община Ценово, жители и гости на общината.

Г-н Петър Петров постави акцент на факта, че и благодарение на осигурените средства по Европейски фондове е достигнато настоящото състояние на развитие на общината.

Програмата завърши с изява на самодейни изпълнители – детски танцов състав „Танцова магия“, смесена фолклорна група „Зорница“, мъжка фолклорна група „Мераклии“ и танцов състав „Луди млади“.

   Областният управител Галин Григоров връчи на ръководителите на всеки от съставите подарък, състоящ се от луксозно издание на Енциклопедия на пътешественика: ЕВРОПА и дискове с класическа музика.

 

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама