Днес е : Събота, 4 Юли 2020

Лек ръст на нощувките в Русе през юли

Публикация 19 Sep, 2017 / akcent.bg

  Относителният дял на реализираните нощувки от чужди граждани през седмия месец на 2017 г. е 40.1% и нараства спрямо юни с 11.0, а в сравнение с юли 2016 г. - с 2.7 процентни пункта.

  В хотелите реализираните нощувки през юли 2017 г. са 9 200 или със 7.5% по-малко от юни и съответно с 9.5% над нивото от юли на предходната година. В тях реализираните нощувки от чужденци са 4 442, или 48.3% от общия брой нощувки в хотелите на област Русе. Спрямо същия месец на 2016 г. нощувките на чуждестранни туристи нарастват с 21.7%, а в сравнение с шестия месец на 2017 г. е регистрирано увеличение с 25.2%. Реализираните нощувки от български граждани бележат спад с 25.7% спрямо юни 2017 г. и са 4 758.

  През юли 2017 г. с най-голям дял (57.2%) от общия брой нощувки на чужденци във всички места за настаняване на територията на област Русе са туристите от държави - членки на ЕС. В сравнение със същия месец на 2016 г. този дял намалява с 5.9 процентни пункта, а спрямо юни на 2017 г. е регистриран спад със 7.1 пункта. Най-много нощувки са реализирани от гости от Германия - 700, следвани от граждани на съседна Румъния - 655 нощувки и френски туристи - 386. Спрямо юни 2017 г. нощувките на румънски гости се увеличават с 4.1%, ръст е регистриран и при немските туристи - с 9.4%. Сред чуждите гости от европейски държави извън границите на ЕС най-много нощувки са регистрирали туристите от Украйна - 464, които са реализирали средно по 1.2 нощувки. Активност отбелязват и гостите от съседна Турция, чиито нощувки през месеца са 244 или средно по 1.5 нощувки. През месеца в местата за настаняване на територията на област Русе са пренощували 187 гости от САЩ, които са реализирали общо 551 нощувки или средно по 2.9 нощувки. През седмия месец на 2017 г. 79.4% от нощувките на граждани на Германия и 57.3% - на Румъния, посетили област Русе, са реализирани в хотели. През юли местата за настаняване в област Русе са посетили гости от близо 80 държави.

  Пренощувалите лица във всички места за настаняване в областта през юли 2017 г. са 8 060 и намаляват спрямо юни с 16.5%, а в сравнение със същия месец на предходната година нарастват с 4.4%. Относителният дял на пренощувалите чуждестранни граждани е 38.7%, или с 10.4 процентни пункта над нивото на юни 2017 година. Средният брой нощувки през юли е 1.8, като равнището на показателя при българските граждани е аналогично, а при гостите от чужбина достига 1.9 нощувки.

  Делът на пренощувалите лица в хотелите (5 442) е 67.5% от общия брой на пренощувалите туристи във всички места за настаняване в област Русе и спрямо юни 2017 г. нараства с 0.4, а спрямо юли на 2016 г. - с 3.8 процентни пункта. В хотелите чужденците съставляват 41.6% от всички пренощували лица в хотелите на област Русе при 32.7% за шестия месец на 2017 година. Туристите, пренощували в хотелите на област Русе през юли, са реализирали средно по 1.7 нощувки, като стойността на показателя при българските граждани е 1.5, а при чуждестранните туристи - 2.0 нощувки.

  Общата заетост на леглата във всички места за настаняване е 28.3% и понижава нивото си от юни 2017 г. (30.1%), и бележи ръст в сравнение със седмия месец на 2016 г. (23.9%) с 4.4 процентни пункта. Общата заетост на леглата в хотелите e 33.2% и остава  по-ниска от юни - 37.0% и по-близка до юли 2016 г. - 31.0%. Общата заетост на леглата е значително по-ниска от регистрираната средна за страната, която през юли 2017 г. достига 62.8%.

През юли 2017 г. реализираните приходи от нощувки в местата за настаняване в област Русе са в размер на 751.5 хил. лв., или с 0.1% над нивото от юни, като 395.0 хил. лв. (52.6%) са от български граждани, а 356.5 хил. лв. (47.4%) - от чужденци. В сравнение с юни 2017 г. реализираните приходи от нощувки на български граждани намаляват със 17.9%, а тези от чужденци нарастват с 32.3% (фиг. 2).

В местата за настаняване в областта, категоризирани с 1 и 2 звезди, са постъпили 28.0% от общо реализираните приходи през месеца.

  Приходите от нощувки в хотелската база в област Русе за юли 2017 г. възлизат на 536.1 хил. лв. и спрямо едноименния месец на 2016 г. нарастват с 22.9%, а в сравнение с шестия месец на 2017 г. намаляват с 1.1%. Реализираните приходи от нощувки на чужденци са в размер на 282.4 хил. лв. и представляват 52.7% от общите приходи от нощувки в хотелската база на областта. Спрямо юни относителният дял на приходите от нощувки на чужденци нараства с 11.1 процентни пункта.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама