Вторник, 26 Септември 2023

Над 1640 първокурсници започват учебната година в Русенския университет

Над 1640 първокурсници започват учебната година в Русенския университет
Публикация   15:12     14 Септ, 2017 /     akcent.bg   /     1092

Висшето училище ще домакинства събития по време на европредседателството през 2018 година

   Русенският университет открива Новата академична учебна година на 18 септември от 10 часа пред сградата на Ректората. Повече от 1640 са първокурсниците, които започват обучение в 52 бакалавърски програми на висшето училище, което е 92 на сто от планирания прием.

  Тази година над 80% от кандидат-студентите използваха електронната платформа за подаване на документи, като голяма част от тях използваха и възможността да се явят на предварителните изпити в Русенския университет.

   В момента е в ход приемането на документи за обучение в 80 магистърски програми. Срокът за подаване на документи е до 29 септември, а резултатите от класирането ще бъдат обявени до 3 октомври 2017 г. 

Ректорът - проф. Велизара Пенчева представи плановете за развитие на университета през новата академична година.

С разкриването на Филиал Видин се реализират част от плановете по изпълнение на  стратегическата задача за позиционирането на Русенския университет като водеща образователна и научноизследователска институция в Дунавския регион. Над 125 студенти първокурсници ще започнат обучение във Видин в шест специалности в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ - Земеделска техника и технологии, Електроника, Технология и управление на транспорта, Европеистика и глобалистика, Индустриален мениджмънт, Компютърни науки, Бизнес мениджмънт (дистанционна форма).

По време на пресконференцията стана ясно, че университетът планира да  домакинства три събития по време на Председателство на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 година. Заедно с МОН и Генерална дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия в Русенския университет ще се проведе събитие свързано с проекта HEInnovate  на ОИРС на ООН и ЕК. През месец май ще се проведе международна конференция на тема „Добавената стойност на дунавските страни за Западните Балкани в контекста на подготовката им за членство в Европейския съюз“, а през месец юни конференция на тема „Добавената стойност на българските дунавски региони за Европейския съюз“

   И през новата учебна година академичното ръководство ще работи по утвърждаването и разширяването на международните позиции на Русенския университет, добавяйки съществен принос за изграждане на свързана система за висше образование в международното образователно пространство, с фокус за развитие на съвместни програми с чуждестранни висши училища. С Политехническия университет на Каталуния, Испания се подготвя обучение в магистърска програма по Транспортни технологии и логистика. Съвместно с Хюбейския технологичен университет във Вухан, Китай бакалаври ще се подготвят по компютърни науки. В процес на подготовка са договорите за съвместно обучение с Националния институт по приложни науки в Рен, Франция, Шанхайския политехнически университет, Китай и Университета по селско и горско стопанство в Хо Ши Мин, Виетнам.

   Активна работа по прогнозирането и справянето с бъдещи несъответствия с пазара на труда в квалификацията на випускниците на университета и насърчаване на върхови постижения в развитието на уменията на обучаемите е друг акцент в плановете на университета.

  Значителен приоритет в работата на научния потенциал е ефективна научно- изследователска, развойна и внедрителска дейност за активно за развитие на иновациите.

  От университета очакват да се вземат под внимание при актуализиране на Рейтинговата система онези факти, които ощетяват ВУЗ-овете извън столицата. 40 на сто от общата оценка представлява  оценката за реализация на студента. Тя включва средна работна заплата за региона, безработица- критерии, към които висшето учебно заведение реално няма отношение. Необходимо е да има критерий, който да отчита регионалната значиност на всеки ВУЗ.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha