Днес е : Неделя, 28 Май 2023

Изследване: Над 80% от русенци са на мнение, че въздухът в града не е чист

Публикация 28 Jul, 2017 / akcent.bg

   Три четвърти от жителите на град Русе са на мнение, че в Русе има екологични проблеми. Като най-големи замърсители се смятат заводите и промишлената зона.

  Това са само част от резултатите от проучване, реализирано от изследователски център „Тренд“, финансирано от Министерството на околната среда и водите. Теренът на изследването бе осъществен между 28 юни и 7 юли 2017 г. сред 600 жители на град Русе. Проучването е проведено „лице в лице“ и е представително за пълнолетното население на град Русе.

  55% от всички запитани са оптимисти за развитието на България, но малко над 30% остават песимисти. Прави впечатление, че когато стане въпрос за развитието на град Русе, съотношението между оптимисти и песимисти се запазва много близко до отговорите касаещи България. Това недвусмислено сочи, че жителите на град Русе не оценяват своя град като чувствително по-изоставащ от останалата част от България. Традиционно най-младите поддържат най-високо ниво на оптимизъм, като с напредването на възрастта пропорционално се повишават песимистичните нагласи. Проучването в град Русе не прави изключение в тези зависимости.

   Оптимистичните данни за града се потвърждават и от въпроса дали Русе е добър град за живеене, като 59% от всички запитани декларират, че Русе е добър град за живеене срещу 22%, които са на обратното мнение.

  Традиционно в местни, а и в национални представителни проучвания, на въпрос за най-големите проблеми в дадено населено място или в България като цяло, почти винаги на първите две места излизат социалните теми - ниски доходи и безработица. Проучването в град Русе прави изключение, като най-често посочваният проблем е именно екологията и замърсяването на въздуха. Това недвусмислено говори за остротата на проблема в града.

  Екологичните проблеми се потвърждават и при зададен нарочен въпрос, където три четвърти от всички запитани смятат, че в град Русе има екологични проблеми. Прави впечатление, че близо половината от респондентите, които изобщо не се интересуват от проблемите с околната среда, са на мнение, че в Русе има екологични проблеми. Същата тенденция се регистрира и при респондентите, които твърдят, че не са усещали ефект от екологично замърсяване (45%), но потвърждават за наличието на такива проблеми в града им. Това до голяма степен сочи, че проблемът е широко разпространен в града и е масово обсъждан, тъй като дори тези, които не са го усещали като пряк ефект, имат усещането за такава проблематика.

  Нещо повече, над 80% от русенци са на мнение, че въздухът в града не е чист. Тези проблеми за град Русе не са новост, а датират от повече от 30 години. През годините е имало не малко инициативи и акции свързани с опазване на околната среда. Това обяснява и високия процент (27%) на хора, участвали в акции свързани с тази проблематика. Прави впечатление, че при хората с по-висок образователен статус се наблюдава по-висока декларация, че са участвали в подобни акции.

  В подкрепа на подчертаната чувствителност към екологичната проблематика говори високият процент (78%) от всички жители на Русе, интересуващи се от проблемите свързани с околната среда, като 22% от тези силно се интересуват от тях. Данните изглеждат напълно логични особено предвид факта, че над три четвърти от всички запитани са усещали ефект от екологично замърсяване в град Русе.

Очакванията за решаване на проблема са насочени категорично към Министерството на околната среда и водите. Доколкото РИОСВ е териториален орган на МОСВ, може да се твърди, че над половината от анкетираните имат очаквания за действия именно от Министерството на околната среда и водите.

44% от всички анкетирани са на мнение, че не се прилагат мерки за намаляване на замърсяването в град Русе, докато 27% са на обратното мнение.

Въпреки чувствителността към екологичната проблематика в град Русе, като стане дума за действия, които трябва да бъдат предприети спрямо субектите, които са идентифицирани като замърсители, не се забелязва радикализъм в решенията. Доминиращото мнение е, че трябва да се наложат финансови санкции или дадената индустрия да бъде задължена да спазва екологичните стандарти. Близо два пъти по-малко са хората, които са за по-радикално разрешение на въпроса - чрез затваряне на производствата.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама