Днес е : Понеделник, 24 Февруари 2020

Чиновниците масово се назначават без конкурс

Публикация 26 Jun, 2017 / akcent.bg

От над 10 700 нови попълнения миналата година едва 3869 са изпълнили задължителната по закон процедура

  Държавните ведомства продължават масово да заобикалят задължителното изискване за провеждане на конкурс при назначаването на чиновници. От всички 10 764 назначения през миналата година конкурс е проведен само за 3869 служители, показва публикуваният тези дни доклад за състоянието на администрацията през 2016 г.

  Най-често използваният начин за заемане на длъжности от държавни служители през 2016 г. е бил преназначаването на друга длъжност. Преминали на друга длъжност са общо 3475 държавни служители, или 32.3% от всички назначения по Закона за държавния служител. Близо 1300 чиновници са започнали работа без съревнование, защото са назначени на непълно работно време или по заместване. Известно е, че тези практики масово се използват за заобикаляне на изискването за подбор, защото в масовия случай след изтичане на определен срок хората се назначават за постоянно. По заместване в държавната администрация през миналата година са назначени 967 души, като 241 от тях са били преназначени на друга свободна длъжност само след 2 месеца. На непълно работно време пък са започнали 301 души. Отделно 1598 чиновници са получили повишение.

  Според доклада държавният апарат наброява 132 648 души в края на 2016 г. Спрямо предходната година бройката намалява с около 5000. Трудно е обаче да се каже дали става дума за оптимизация, или напротив, тъй като 35 държавни и общински ведомства изобщо не са подали информация за своята численост, т.е. не фигурират в представената статистика. Сред тях са Министерството на земеделието и храните, Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция по горите, КЗК и 14 общини. За други 19 администрации са установени различия между посочената численост на персонала и щатовете по норматив. Най-драстично е разминаването в МВР, където отдавна се знае, че има хроничен недостиг на полицаи. Там работещите са с 4286 по-малко от предвиденото в устройствения правилник. Подобен проблем имат и в агенцията за бежанците - при 403 щатни бройки по правилник незаети са 100 позиции. В Агенцията за борба с градушките пък съставът надхвърля със 102 души щатното разписание, което е от 593 бройки.

  Нетните възнаграждения на работещите в държавната администрация са нараснали средно с 5.9% през миналата година. Като основна причина за това се посочва ръстът на минималната заплата от 380 на 420 г. от началото на 2016 г., както и новите назначения, които са с по-високи възнаграждения, но не и повишение на заплатите заради добри резултати.

  Пет години след старта на реформата в заплащането на администрацията държавата продължава да отчита огромни дисбаланси в основните възнаграждения на чиновниците и трудности те да бъдат преодолени, отчитат авторите на доклада. Финансовият министър от първото правителство на ГЕРБ Симеон Дянков въведе специален механизъм, с който тясно обвързва заплатите на чиновниците с ежегодни атестации на тяхната работа. В същото време бяха премахнати бонусите и класовете за прослужено време, които изкривяваха системата на заплащане в администрацията.

  Дисбалансите обаче остават, като за една и съща длъжност в различните администрации се наблюдават големи различия в основните възнаграждения, а вдигането на минималната заплата е изравнило най-ниските нива на заплащане за редица длъжности. Така например стартовата заплата за младши експерт варира от 420 лв. в някои министерства и агенции до 600 лв. в държавни комисии, като таванът се движи между 1016 и 1800 лв. При старшите експерти ножицата се разтваря между 450 лв. и 2186 лв., а при по-високите длъжности в йерархията разликите са още по-големи.

  През миналата година през оценка са минали 63 632 служители - 90% от всички, които трябва да бъдат атестирани. Най-високата оценка "изключително изпълнение" са получили 4692 души, или 7.4%. Всеки втори е показал, че "изпълнението надвишава изискванията", а 42% - "изпълнението напълно отговаря на изискванията". Тези, при които "изпълнението отговаря не напълно на изискванията", са 1.2%, а с оценка "неприемливо изпълнение" - 0.1%.

  В сравнение с предната година 294 оценки са били променени с една единица нагоре, а 312 - с една единица надолу. В доклада не е посочено дали чиновниците, които са подобрили резултатите си, са получили поощрение. Не е известно и някой да е махнат заради неприемливо изпълнение на работата. Според закона за държавния служител при възможно най-ниската оценка органът по назначаването може да прекрати договора с чиновника без предизвестие, но няма изрично задължение да го стори. Любопитно е, че за една година са наложени 221 дисциплинарни наказания за неспазване на кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, който им забранява да приемат подаръци, да злоупотребяват със служебна информация и пр.

 

ПОРЕДЕН АНАЛИЗ

Един милион лева се готви да плати Министерският съвет за поредния анализ на административната реформа. Това става ясно от обявена обществена поръчка, по която финансирането се осигурява по европрограмата "Добро управление". Изпълнителят ще трябва да направи анализ на прилагането на Единната методология и на Наръчника за нейното прилагане, както и да ги актуализира. Предвидено е и провеждане на поредица от кръгли маси. Бюджетът на ОП "Държавно управление" е 657 млн. лв., от които 98.5 млн. лв. са от държавния бюджет. Към момента реално изплатените средства по тази програма са малко над 22 млн. лв. В същото време докладът за състоянието на администрацията през 2016 г. показва, че 44.36% от ведомствата нямат система за управление на база данни, а 64.76% са без системи за управление на документи, потоци и съдържание през интернет.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама