Днес е : Понеделник, 27 Март 2023

Санкция от 300 000 лева е наложена на `Монтюпе` ЕООД

Публикация 25 May, 2017 / akcent.bg

Към настоящия момент е в сила принудителната мярка, наложена през септември 2016 г. за запечатване на 108 –те вентилационни отвора на Хале № 3

  Имуществена санкция в размер на 300 000 лева е наложена на „Монтюпе“ ЕООД. Наказателното постановление е връчено на оператора  миналата седмица.

  Неорганизираното  изпускане  в атмосферния въздух на необхванати и непречистени емисии от технологичния процес е установено през ноември 2016 г. Нарушението е констатирано след извънредна контролна проверка по подадени в инспекцията сигнали за миризма на бакелит. При оглед на площадката на предприятието е установено, че има отворени 2 люкa на комбинираните димни и вентилационни клапи. При обход на покрива на Хале № 3 е констатирано, че двата димни люка са отворени. Те не са организиран източник съгласно условията в Комплексното разрешително и не би следвало да се използват. При определяне на размера на административното наказание са взети предвид високата степен на обществена опасност, рефлектираща върху чистотата на атмосферния въздух и здравето на хората. Производствената дейност на дружеството е свързана с използването на смоли,  втвърдители и амин, които могат да бъдат причина за поява на емисии интензивно миришещи вещества.

       Към настоящия момент е в сила  принудителната мярка, наложена през септември 2016 г. за запечатване на 108 –те вентилационни отвора на Хале № 3.

       Вследствие на предприетите администратино-наказателни и принудителни мерки от страна на РИОСВ- Русе дружеството е в процедура на преценка на необходимостта от извършване на ОВОС за модернизация на вентилационните системи. Цялата документация е налична и достъпна за заинтересованите лица в Община Русе и инспекцията.

 

Коментари

Свързани новини

Още Новини

Реклама

Реклама