Днес е : Вторник, 26 Януари 2021

Бизнесът отново не хареса идеите за `справедлива` такса смет

Публикация 29 Apr, 2017 / akcent.bg

Работодателите настояват да отпадне задължението за плащане на такса смет за имоти, в които се извършва дейност, при която не се генерира битов отпадъ

  След заседанията на няколко работни групи и публични обсъждания в рамките на последните три години представителите на бизнеса и сдружението на общините отново са на различни позиции за реформата в такса смет. Поредният законопроект, който трябваше да въведе справедливия принцип "изхвърляш повече отпадъци, плащаш по-висок налог", бе публикуван от служебното правителство за обществено обсъждане в началото на април и днес изтича срокът за получаване на становища от заинтересованите страни. Четирите национално представителни работодателски организации обаче отправят сериозни критики към предлаганите нови разпоредби.

  Бизнесът е категорично против предвидения до 2020 г. преходен период за въвеждане на новата методика за определяне на такса смет. Идеята е от отсрочката да се възползват общините, които не могат веднага да въведат система за измерване на количеството генериран боклук чрез контейнери, кофи или торби за всяко домакинство. В този период кметовете ще може да използват като основа за начисляване на таксата разгънатата застроена или незастроена площ на имота. "Това е отказ от принципа "замърсителят плаща", има опасност от последващо ежегодно отлагане на реформата и продължаване на досегашната практика "скъп имот-висока такса", се казва в становището на работодателските организации. В момента фирмите плащат основната част от таксата - 70%, вместо домакинствата, които са по-големият замърсител.

  Бизнесът е и против предвиденото поетапно увеличение на размера на таксата след смяна на методиката. В много населени места - предимно малките градове и села, хората в момента плащат ниски налози заради ниската данъчна оценка на имота си. След въвеждане на системата с измерване на количеството генериран боклук именно там налогът ще скочи най-драстично - почти двойно. Заради това в законопроекта на финансовото министерство е предвидено увеличението да става на части - не повече от 20% годишно в рамките на 5 последователни години. По мнението на работодателските организации подобно разсрочване на таксата всъщност е ограничаване на възможностите на общините да извършат бърза и ефективна реформа и настояват мярката да отпадне.

  Забележка има и към таксата за поддържане на чистотата на местата за обществено ползване. Тя трябва да зависи единствено от броя на ползвателите, а не от броя на жителите с постоянен адрес или от площта на имота, смятат работодателските организации. Те дори посочват, че европейска практика е поддържането на чистотата на обществените места да се изключи от обхвата на такса битови отпадъци, която се плаща от домакинствата и предприятията, а да се финансира от общите бюджетни приходи на общините.

            СЪПРОТИВА

  В същото време сдружението на общините е притеснено, че финансовото министерство не е направило цялостна оценка на въздействието на законовите промени върху гражданите, бизнеса и местните бюджети. Скокът на такса смет крие повишени рискове за събираемостта на приходите от такса битови отпадъци, смятат кметовете. И настояват новите норми да бъдат тествани в пилотна регионална система за управление на отпадъците и едва след това да бъдат приложени в цялата страна.

 

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама