Днес е : Събота, 19 Юни 2021
Парламентарни Избори 11.07.2021

Енергетика - кой какво обещава предизборно (ПРОГРАМИ) БСП ще строи

Публикация 03 Mar, 2017 / akcent.bg

   Ако се интересувате какво предлагат партиите и коалициите, кандидатстващи за доверие пред избирателите на парламентарния вот на 26 март, ще установите, че този сектор от икономиката присъства в програмите на едва 4 от тях. Те са ГЕРБ, БСП, "Реформаторски блок - Глас Народен" и "Нова република". В икономическата програма на "Движение Да, България" има няколко мерки, свързани със сектора, без да са отделени като отделен сегмент.

   Сред другите формациите, на които социологията към момента дава шанс за влизане в 44-ото Народно събрание, в програмната декларация на ДПС темата не съществува. Сектор "Енергетика" не открихме и в предложенията на "АБВ - Движение 21". А разписани предизборни документи на "Обединени патриоти" и на "Воля" на Веселин Марешки и да има - то те явно са добре пазена тайна.

   В сектор "Енергетика" обещанията, достъпни публично, спокойно могат да се разделят на две - тези на трите, определящи себе си като десни формации, и тези на БСП. И разликите тук са сериозни. Ето основните послания от програмите:

      ГЕРБ - собствен добив, енергийна ефективност

- Сътрудничество и със САЩ, и с Турция, и с Русия в енергетиката.

- Изграждане на интерконекторните връзки с Гърция, Турция, Румъния.

- Енергийна сигурност чрез собствен добив - продължаване на проучването за находища на нефт и природен газ в Черно море, разработване на проектите за "Хан Аспарух", "Силистар" и т.н.

- удължаване на живота на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй” и изпълнение на решението на Министерския съвет от 15.12.2016 г. за АЕЦ „Белене”. 

   Тъй като в програмния документ на партията не пише какво гласи цитирания правителствен документ - то в него е заложено министърът на енергетиката да изготви анализ за "възможностите за използване на придобитото оборудване с дълъг цикъл на производство за изграждане на атомна електроцентрала на площадката „Белене“ на пазарен принцип, без пряко или косвено участие на държавата, без държавна гаранция". Другата точка гласи подготвяне на отделяне на "Белене" от НЕК в ново търговско дружество и "провеждане на последваща процедура по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол". В превод - държавата няма да строи АЕЦ "Белене", но ако се появи инвеститор - строежът й не е изключен.

- Стимулиране на мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ, насърчаване на битовата газификация.

- Енергийна ефективност - това остава приоритет, част от него е и програмата за сезиране.

          "БСП за България"

  В програмата на левицата държавата като основен фактор присъства в почти всяко изречение. Откъде тя ще генерира ресурс, за да обезпечи намесата си в сектора - не става ясно. Предложенията:

- Подкрепа за новите технологии в енергетиката – използване на електромобили, акумулиране на електроенергия и развитие на интелигентни мрежи.

- Удвояване обхвата на домакинствата, които получават енергийни помощи – от 250 хиляди на 500 хиляди домакинства. 

- Държавна подкрепа за развитие на големите български енергийни инфраструктурни проекти: АЕЦ „Белене“, директна газова връзка с Русия и всички останали проекти с доказана икономическа ефективност и спазване на екологичните норми. 

  В превод последното значи опит за рестарт на спрените до момента проекти, които по времето на президента Георги Първанов бяха наричани "голям шлем".

                  "Нова република"

   Програмата тук е подробна и разделена на подсектори - енергийна независимост, електоенергетика, природен газ, течни горива. 

- Енергийна независимост чрез използване на местните енергийни ресурси и диверсификация на вносните източници.

- Опазване на околната среда и здравето на хората, внимание към климатичните промени; 

- Стимулиране навлизането на нови енергийни технологии в областта на производството, разпределението и съхранението на енергия; 

- Всеобхватни мерки за енергийна ефективност. Мерки за подпомагане на енергийно бедни потребители (няма детайли какво значи това)

                      Електроенергетика

- Придобитото оборудване за АЕЦ "Белене" ще бъде оползотворено за нуждите на АЕЦ "Козлодуй" (парогенераторите) или ще бъде продадено.

  Тоест - спорният и смятан за икономически и политически неизгоден проект за нова атомна централа няма да се случи. 

- Преференциални тарифи за производство на електрическа енергия няма да има. Необходими са гъвкави процедури за насърчаването на децентрализирано производство от малки мощности, без даване на предимства на конкретна технология, при спазване на определените екологични стандарти.

- Необходимо е решение за оползотворяването на хидроенергийния потенциал на реките Дунав и Места, както и други големи хидроенергийни проекти (напр. язовир Яденица).

- Реална либерализация на пазара ще бъде доведена докрай, а електроенергийната борса ще бъде доразвита като мащаб и инструментариум.

           Сектор природен газ

- Газификацията в България е слабо развита, като резултат и за сметка на използването на природния газ като инструмент за геополитически натиск. Ще прекъснем тази връзка и ще дадем възможност на индустрията и бита да могат да разчитат на надеждни доставки на ниска цена. 

- Продължаване на проучванията за местен добив в Черно море, включително от газови хидрати. 

- Довършване на междусистемните връзки с Гърция и Турция чрез преодоляване на съпротивата на сегашния монополен доставчик (Русия  - б.р.) и комплексна балканска дипломация

- Активна позиция за ускоряване на работата по Европейския енергиен съюз, който да доведе до синергия и лостов ефект в отношенията ни с доставчици на газ на значително по-ниски цени (референтна стойност цената, по която купува Германия)

              Сектор течни горива

- Политиката на България ще бъде насочена към заместване на потреблението на течни фосилни горива, които вредят на здравето на нацията и водят до външнотърговски дефицит и изтичане на национален доход. Те са традиционно важни за постъпленията от акцизи, но дори и тук държавата прилага най-ниското ниво в ЕС, за да гарантира свръхпечалбите на господстващите пазарни играчи. Ще бъдат въведени преференции за енергоефективни и чисти автомобили (напр. хибридни, електрически, с горивна клетка и др.).

- Ще създадем предпоставки реформираната съдебна система и държавни регулатори да се преборят с пазарните злоупотреби в сектора, от които обществото и бюджетът губят 1-1.5 млрд лв годишно.

- Законодателна забрана производителите и търговците или свързани с тях лица, да имат господстващо положение или концентрация, в сегмента на данъчните складове.

- Данъчните складове да бъдат регулиране като обществени доставчици  (utilities) със задължителен, свободен и равнопоставен достъп до тях и публичност на цените за наемане.

- Разрешаване за използване на лицензирани складове в съседни страни от ЕС. 

              "Реформаторски блок - Глас народен"

- Категорично противопоставяне на опитите за реабилитиране на трите проекта от “големия шлем” – АЕЦ “Белене”, “Южен поток” и “Бургас- Александропулис”, които са икономически неизгодни за България и са против европейските усилия за енергийна диверсификация.

- Продължаване на процеса на либерализация на пазара на електроенергия и газ - всички производители на енергия да предоставят 100% от производството си на борсата чрез дългосрочни договори или чрез продажби "за деня" и "ден напред"

- Интеграция към конкурентен пазар на големите производители, с които НЕК има дългосрочни договори и премахване на модела "НЕК единствен купувач".

- Дерегулация на пазара за крайни потребители и преминаване към пазарен модел със защита на уязвимите потребители (по същество това е либерализация на енергийния пазар, която присъства и в програмите на ГЕРБ и "Нова република - б.р.)

- Създаване на пазарен модел, стимулиращ ограничаването на потреблението в пиковите часове на деня.

- Дефиниране на критерии за определяне на „енергийно бедни потребители" и категоризирането им в няколко групи и прилагане на разходно ефективни защитни мерки специфични за всяка група.

- Превръщане на енергийната ефективност в приоритетен модел за първичен енергиен източник чрез ефективно използване на съществуващите мощности и създаване на модел за замяна и модернизация на физически остарелите мощности, а не скъпоструващо изграждане на нови.

- Децентрализация на производството и стимули за инвестиции във малки ВЕИ системи за собствено потребление на крайните потребители чрез намаляване на административните регулации. 

              "Движение Да, България"

   Политики в сектора "Енергетика" не са изброени, а няколкото места в програмата, където темата се споменава, са част от икономическите мерки. Текстовете са общи и присъстват по-детайлно в програмите на "Нова република", "Реформаторски блок - Глас народен" и ГЕРБ.

- Намаляване разхода на домакинствата за енергия и битови разходи чрез разбиване на картели и монополи през по-ефективни и истински независими и прозрачни регулатори

- Премахване на законодателни защити на картели в сектори като транспорт, енергетика и др. 

- Публични заседания и излъчване отлайн на заседанията на Комисията за защита на конкуренцията.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама