Днес е : Вторник, 26 Май 2020

Русенска корабостроителница сред некоректните длъжници към КТБ със задължение от 16 971 121 евро

Публикация 16 Feb, 2017 / akcent.bg

  

  Синдиците на КТБ публикуваха списък на некоректните длъжници на банката, които имат непогасени задължения към банката по отпуснати банкови кредити.

  Публикуването му е във връзка с предстоящото публикуване в Търговския регистър на първата частична сметка за разпределение между кредиторите на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) – КТБ АД (н), на събраните парични средства от масата на несъстоятелността. Размерът на сумите, които кредиторите ще получат зависи изцяло от събраните (възстановените) от длъжниците на банката средства.

 

 

  Последното дружество във веригата собственици на корабния завод в Русе, Русенска корабостроителница Запад е собственост на “Сана Парк Ризорт Мениджмънт”, “Гипс Трейд”, “ВИП Пропъртис” и “Глобални пътни системи”.

   Учредена е през декември 2013 г. и получава кредити от 28,5 млн. евро за закупуване на предприятието и активите. В действителност средствата са използвани са изплащане на дълга към Moana Corporation.

   Част от настоящите и бившите директори, включително изпълнителния директор Митко Димитров са и в управата на “Русе Шипбилдинг Къмпани”, учредено през септември 2014 г., след фалита на КТБ

  И двата заема не са усвоени напълно. При първия неусвоената част е свързана с условие за вдигане на запора върху активи на “Русенска корабостроителница” към “Креди Агрикол”. Усвоеният кредит (20.5 млн. евро) се използва за изплащане на заема на “Азпарс” към Moana. От втория заем не са усвоени 2.442 млн. лева, а останалото е използвано за погасяване на лихви.

  Предприятието е заложено пред КТБ и пред “Русенска корабостроителница” АД. От вписванията в имотния регистър става ясно, че “Русенска корабостроителница” е поискала изпълнение спрямо отделни активи. Наложена е и възбрана от ЧСИ във връзка със задълженията към КТБ, както и по три иска на физически лица.

  През април 2016 г. КТБ е дала съгласие да се пристъпи към изпълнение спрямо заложените активи, които включват производствени, търговски и жилищни сгради.

   КТБ е подала на 16.5.2016 г. Молба за обявяване в несъстоятелност, която е прехвърлена в Русенския съд. Във връзка с “предприети действия по прехвърляне на имотите на дружеството на трети лица”, съдът е наложил обща възбрана и запор и е назначил синдик. Според доклада на AlixPartners искът на КТБ е на второ по ред място след този на “КИК дизайн” – дружество кредитополучател.

Коментари

Свързани новини

Реклама

Реклама