Сряда, 27 Септември 2023

Ромите и тяхната интеграция стартира в Бяла

Публикация   15:20     07 Дек, 2010 /     akcent.bg   /     420

Кампания „Благодарим ти, Кмете” започва в осем населени места в страната с подкрепата на Европейската комисия

Rounded Rectangle: РОМИТЕ - СЪГРАЖДАНИ С НЕИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗМОЖНОСТИUntitled2222

 

Много хора в България приемат, че интеграцията на ромите е обречена на неуспех. Дори и самите роми вярват в това. 

„Благодарим ти, Кмете!”  има за цел да напомни на обществото важната роля на местните власти и партньорството им с гражданските организации и самите роми за социалното приобщаване на ромите.

За да се справи със социалното изключване, най-голямото европейско малцинство се нуждае от разбиране на проблемите, които среща и отдаденост за разрешаването им.

Европейската кампания REACT е пред прага на осем общини в страната, а  „Благодарим ти, Кмете!” е мотото й в България.

Кампанията REACT се провежда от ERGO Network и членовете й.

Местните активисти на кампанията, оспорват идеята, че интеграцията на ромите е обречена на неуспех. Те вярват, че ромите са нашите съграждани с най-неизползвани възможности. Те се борят за разбирането, че градовете и селата биха станали по-добри места за живеене, ако ромите се третират като равноправни граждани и проблемите им се решават.

Кампанията „Благодарим ти, Кмете!” по места се провежда от национална коалиция от организации както следва - „Разнообразни и равни” - София, „Свят без граници” – Стара Загора, „Център за стратегии по проблемите на малцинствата” – Варна, „Здравето на ромите” – Сливен, ЛАРГО – Кюстендил, „Ромска солидарност” – Петрич, „Слънце за всеки” – Пещера, „Детелина – Бяла, Русенско.

„Асоциация Интегро” координира „Благодарим ти, Кмете!” на национално ниво. Офоциален партньор е Община Каварна в лицето на кмета Цонко Цонев, който застава зад идеята на кампанията с това, което е направил за гржданите си от ромски произход по време на своето управление. 

В рамките на кампанията ще бъде проведено проучване за разкриване на   конкретни трудности в приобщаването на ромите  в 8-те населени места. На кметовете ще им бъдат предложени възможни добри практики и решения. Ще се изработят и подпишат споразумения за общи действия и сътрудничество от местните активисти и кметовете, като стремежът ще е тези документи да бъдат подкрепени с конкретни, обезпечени ресурсно планове за действие.

      Партньорите в кампанията ще се стремят да инициират дебат в обществото и медиите за нуждата да се осигури обществена и политическа подкрепа за   процеса на ромското социално включване. Те ще обърнат внимание на негативното въздействие на предразсъдъците и стереотипите върху  активността и поемането на отговорности по отношение на интеграцията както от публичните власти, така и от самите роми.   Тези послания ще бъдат адресирани от най-прогресивната част от обществото ни - ромски и неромски студенти.

 „Благодарим ти, Кмете!”  е подкрепена от Европейската комисия като част от пилотния проект  „Пан-Европейска координация на ромски интеграционни модели” на Главна дирекция „Регионална политика”. Тя ще продължи до декември 2011 година.

Rounded Rectangle: РОМИТЕ - СЪГРАЖДАНИ С НЕИЗПОЛЗВАНИ ВЪЗМОЖНОСТИUntitled2222Кампания „Благодарим ти, Кмете” започва в осем населени места в страната с подкрепата на Европейската комисия

 

Много хора в България приемат, че интеграцията на ромите е обречена на неуспех. Дори и самите роми вярват в това. 

„Благодарим ти, Кмете!”  има за цел да напомни на обществото важната роля на местните власти и партньорството им с гражданските организации и самите роми за социалното приобщаване на ромите.

За да се справи със социалното изключване, най-голямото европейско малцинство се нуждае от разбиране на проблемите, които среща и отдаденост за разрешаването им.

Европейската кампания REACT е пред прага на осем общини в страната, а  „Благодарим ти, Кмете!” е мотото й в България.

Кампанията REACT се провежда от ERGO Network и членовете й.

Местните активисти на кампанията, оспорват идеята, че интеграцията на ромите е обречена на неуспех. Те вярват, че ромите са нашите съграждани с най-неизползвани възможности. Те се борят за разбирането, че градовете и селата биха станали по-добри места за живеене, ако ромите се третират като равноправни граждани и проблемите им се решават.

Кампанията „Благодарим ти, Кмете!” по места се провежда от национална коалиция от организации както следва - „Разнообразни и равни” - София, „Свят без граници” – Стара Загора, „Център за стратегии по проблемите на малцинствата” – Варна, „Здравето на ромите” – Сливен, ЛАРГО – Кюстендил, „Ромска солидарност” – Петрич, „Слънце за всеки” – Пещера, „Детелина – Бяла, Русенско.

„Асоциация Интегро” координира „Благодарим ти, Кмете!” на национално ниво. Офоциален партньор е Община Каварна в лицето на кмета Цонко Цонев, който застава зад идеята на кампанията с това, което е направил за гржданите си от ромски произход по време на своето управление. 

В рамките на кампанията ще бъде проведено проучване за разкриване на   конкретни трудности в приобщаването на ромите  в 8-те населени места. На кметовете ще им бъдат предложени възможни добри практики и решения. Ще се изработят и подпишат споразумения за общи действия и сътрудничество от местните активисти и кметовете, като стремежът ще е тези документи да бъдат подкрепени с конкретни, обезпечени ресурсно планове за действие.

      Партньорите в кампанията ще се стремят да инициират дебат в обществото и медиите за нуждата да се осигури обществена и политическа подкрепа за   процеса на ромското социално включване. Те ще обърнат внимание на негативното въздействие на предразсъдъците и стереотипите върху  активността и поемането на отговорности по отношение на интеграцията както от публичните власти, така и от самите роми.   Тези послания ще бъдат адресирани от най-прогресивната част от обществото ни - ромски и неромски студенти.

 „Благодарим ти, Кмете!”  е подкрепена от Европейската комисия като част от пилотния проект  „Пан-Европейска координация на ромски интеграционни модели” на Главна дирекция „Регионална политика”. Тя ще продължи до декември 2011 година.Коментари

Все още няма коментари!

Коментирай

   captcha